10 หลักสูตร การปรับการออกเสียง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การปรับการออกเสียง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การปรับการออกเสียง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. AMERICAN ENGLISH PRONUNCIATION: Accent Reduction Made Easy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   4062+ 990+
2. Accent Reduction Made Fast and Easy 3661+ 381+
3. 5 Days to a Better Accent 8244+ 374+
4. Improve Your American Accent – The K Method Accent Reduction 12490+ 241+
5. American English: Important Sounds for Perfect Pronunciation 3788+ 83+
6. The Rhythm & Melody of American English – Part 2 341+ 35+
7. Accent Freedom’s® Techniques for American English Clarity 1068+ 28+
8. Accent Reduction: English Pronunciation Mastery 1548+ 26+
9. English Pronunciation and Accent Training Course 134+ 24+
10. American Accent and Phonetics 737+ 23+

1. AMERICAN ENGLISH PRONUNCIATION: Accent Reduction Made Easy โดย GB Voice Academy หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Step by Step Guide to Master the American Accent! Taught by Expert AWARD WINNING BROADWAY VOICE COACH

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4062+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 990+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Accent Reduction Made Fast and Easy โดย “Angelika Blendstrup, Ph.D.” หลักสูตร Udemy

“This is a complete guide for English Accent Reduction with Rules, Word and Sentence Examples.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3661+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 381+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. 5 Days to a Better Accent โดย Nicole Kaup หลักสูตร Udemy

Improve your Pronunciation Quickly & Easily

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 8244+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 374+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Improve Your American Accent – The K Method Accent Reduction โดย Andy Krieger หลักสูตร Udemy

An Engaging 5 Steps Method Used By Foreign Actors. Master Your American Accent Guided by The K Method Creator Now!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12490+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 241+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. American English: Important Sounds for Perfect Pronunciation โดย Nicole Kaup หลักสูตร Udemy

Learn to Speak Like a Native

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3788+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 83+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. The Rhythm & Melody of American English – Part 2 โดย Nicole Kaup หลักสูตร Udemy

“Linking, Thought Groups and Pausing, Non-verbal Communication, Pitch”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 341+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 35+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Accent Freedom’s® Techniques for American English Clarity โดย Barbara Christensen หลักสูตร Udemy

Learn The American Accent.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1068+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 28+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Accent Reduction: English Pronunciation Mastery โดย Adam Carson หลักสูตร Udemy

Learn how to communicate more clearly in English. Accent reduction/accent modification starts with great pronunciation.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1548+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 26+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. English Pronunciation and Accent Training Course โดย Gokberk Talu หลักสูตร Udemy

Learn Spoken English Rules – Connected Speech and the International Phonetic Alphabet for English

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 134+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 24+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. American Accent and Phonetics โดย Zaki Badr หลักสูตร Udemy

“Master the American accent,IPA phonetics,Speak English like an American,Accent reduction,American English pronunciation”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 737+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 23+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633