10 หลักสูตร หีบเพลง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร หีบเพลง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร หีบเพลง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Learn To Play A Celtic Irish Reel On The Piano Accordion ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   85+ 7+
2. Acordeón Diatónico Desde Cero 673+ 236+
3. Aprende Acordeón Desde Cero 523+ 213+
4. Aprende el Acordeón de oído y con técnica –Principiantes– 286+ 96+
5. Aprende a tocar el acordeón de botones 298+ 84+
6. Aprende el acordeón de oído y con técnica –Nivel Intermedio– 126+ 29+
7. Acordeón de Tecla Norteño 69+ 20+
8. Técnicas de Acordeon Profissional 94+ 18+
9. Aprenda a tocar Acordeon de uma forma Rápida e Prática 42+ 13+
10. Escalas del Acordeón de Sol. Aprende desde 0 70+ 12+

1. Learn To Play A Celtic Irish Reel On The Piano Accordion โดย Gerry Nulty หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Traditional Irish Tune

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 85+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 7+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Acordeón Diatónico Desde Cero โดย Iram Gallardo หลักสูตร Udemy

Para principiantes e intermedios

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 673+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 236+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Aprende Acordeón Desde Cero โดย Iram Gallardo หลักสูตร Udemy

Curso de acordeón de teclado en video

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 523+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 213+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Aprende el Acordeón de oído y con técnica –Principiantes– โดย Néstor José León Ojeda หลักสูตร Udemy

Curso para aprender a tocar el acordeón “de oído” aplicando técnicas especiales diseñadas por el profesor.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 286+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 96+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Aprende a tocar el acordeón de botones โดย Roma – Clases de Acordeón Tutoriales de acordeón หลักสูตร Udemy

“Aprende a tocar el acordeón desde cero, aprende la teoría musical básica para el acordeón.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 298+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 84+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Aprende el acordeón de oído y con técnica –Nivel Intermedio– โดย Néstor José León Ojeda หลักสูตร Udemy

Curso a NIVEL INTERMEDIO para aprender el Acordeón con técnicas especiales diseñadas por el profesor Néstor José León

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 126+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 29+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Acordeón de Tecla Norteño โดย Iram Gallardo หลักสูตร Udemy

Acordeón de tecla norteño en video

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 69+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 20+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Técnicas de Acordeon Profissional โดย Ricardo Pesce หลักสูตร Udemy

“Torne-se um acordeonista virtuoso, adquira agilidade e saiba tocar em todas as tonalidades com este método detalhado.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 94+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 18+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Aprenda a tocar Acordeon de uma forma Rápida e Prática โดย Vinicius Benvegnu หลักสูตร Udemy

“Aprenda Acordeon, Iniciando do ZERO, de um Jeito que você nunca viu”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 42+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 13+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Escalas del Acordeón de Sol. Aprende desde 0 โดย Roma – Clases de Acordeón Tutoriales de acordeón หลักสูตร Udemy

“Aprende a tocar las escalas sencillas, terceras, sextas y octavas.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 70+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 12+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก