5 หลักสูตร การออกแบบโฆษณา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร การออกแบบโฆษณา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร การออกแบบโฆษณา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Facebook Ad Design & Structure ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1322+ 33+
2. How to design a KILLER advert! 259+ 9+
3. Facebook Ad Creatives Workshop 2019 45+ 6+
4. Video Tasarım ve Grafik Tasarım ile Reklam Tasarımcılığı 241+ 43+
5. Canva: Designs e Visuais para Redes Sociais! 28+ 11+

1. Facebook Ad Design & Structure โดย David Baer หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn how to quickly and easily create images and content for a winning Facebook Ad.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1322+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 33+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. How to design a KILLER advert! โดย Ian Dickson หลักสูตร Udemy

The complete guide to creating GREAT adverts that WORK! – Generate many more leads and sales using these proven methods.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 259+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 9+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Facebook Ad Creatives Workshop 2019 โดย Damon Nelson หลักสูตร Udemy

Discover: the best way to find the top performing ads on Facebook and recreate them for your own products and services

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 45+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Video Tasarım ve Grafik Tasarım ile Reklam Tasarımcılığı โดย Mustafa Coşkun หลักสูตร Udemy

Sıfırdan Görsel Reklamlar Tasarlamak & Reklam Videoları Oluşturmak – Görsel Reklam Tasarım ve Reklam Videosu Tasarımı

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 241+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 43+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Canva: Designs e Visuais para Redes Sociais! โดย “Bruno Indalencio de Campos, Nathalie Rochinski Vieira” หลักสูตร Udemy

TURBINE os Visuais das suas redes sociais!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 28+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 11+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก