10 หลักสูตร Adobe Acrobat การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Adobe Acrobat การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Adobe Acrobat การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Adobe Acrobat DC Pro Introduction ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1470+ 466+
2. Mastering Adobe Acrobat Pro DC Made Easy Training Tutorial 1193+ 285+
3. Adobe Acrobat DC Pro Advanced 1096+ 208+
4. Adobe Acrobat Pro 9 596+ 136+
5. “Adobe Acrobat XI – Creating Professional, Interactive Forms” 645+ 107+
6. Adobe Acrobat DC Essentials 386+ 93+
7. Adobe Acrobat X Professional Tutorial – Learn The Easy Way 706+ 40+
8. Adobe Acrobat XI Tutorial – Learn Acrobat XI The Easy Way 385+ 37+
9. Advanced Adobe Acrobat XI 274+ 29+
10. Learn Acrobat XI 441+ 22+

1. Adobe Acrobat DC Pro Introduction โดย Intellezy Trainers หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Learn the basics of PDFs, including how to create and edit in Acrobat DC Pro.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1470+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 466+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Mastering Adobe Acrobat Pro DC Made Easy Training Tutorial โดย “TeachUcomp, Inc.” หลักสูตร Udemy

“Create, Edit, Protect, and Share PDFs like a Pro”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1193+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 285+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Adobe Acrobat DC Pro Advanced โดย Intellezy Trainers หลักสูตร Udemy

Learn the advanced features of Acrobat DC Pro.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1096+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 208+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Adobe Acrobat Pro 9 โดย Intellezy Trainers หลักสูตร Udemy

“Learn to create robust, user interactive, book marked PDFs”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 596+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 136+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. “Adobe Acrobat XI – Creating Professional, Interactive Forms” โดย Infinite Skills หลักสูตร Udemy

Learn how to create professional interactive forms to correct and share data in Adobe Acrobat.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 645+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 107+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Adobe Acrobat DC Essentials โดย Chip Reaves หลักสูตร Udemy

“Create, Manipulate, and Liberate your PDF Documents with Adobe Acrobat”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 386+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 93+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Adobe Acrobat X Professional Tutorial – Learn The Easy Way โดย Infinite Skills หลักสูตร Udemy

Master Acrobat X. Create a PDF then edit and share it. Acrobat X does so much more than you think.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 706+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 40+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Adobe Acrobat XI Tutorial – Learn Acrobat XI The Easy Way โดย Infinite Skills หลักสูตร Udemy

Master Acrobat XI With Infinite Skills. You’ll Be Amazed What You Can Do With Adobe Acrobat

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 385+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 37+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Advanced Adobe Acrobat XI โดย Infinite Skills หลักสูตร Udemy

An Essential Course For Any User Looking To Get More Out Of Acrobat. Learn How To Get More From Acrobat

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 274+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 29+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Learn Acrobat XI โดย Lori Kassuba หลักสูตร Udemy

“Learn all about how to create, edit, and build the best and most robust PDF documents with Adobe Acrobat XI.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 441+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 22+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633