10 หลักสูตร Adobe Audition การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Adobe Audition การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Adobe Audition การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Adobe Audition CC: The Beginner’s Guide to Adobe Audition ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   110130+ 1204+
2. Adobe Audition CC Audio Production Course Basics to Expert 10061+ 859+
3. Adobe Audition CC Tutorial – Audition Made Easy 4547+ 655+
4. Adobe Audition CC Course – Audio Production For Voice-Overs 795+ 162+
5. Adobe Audition: Sound post-production for Film & Documentary 539+ 106+
6. Learning Adobe Audition CS6 The Easy Way 2561+ 96+
7. Adobe Audition: Master Adobe Audition CC (Audio Production) 3966+ 60+
8. Beginners Audition 1173+ 32+
9. How to Get On Shark Tank: The Audition Guide (How I Got On!) 1221+ 29+
10. Adobe Audition cc : Sound design for Beginners 2520+ 8+

1. Adobe Audition CC: The Beginner’s Guide to Adobe Audition โดย “Video School, Nader Nadernejad” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Learn how to record, edit and mix audio in Adobe Audition CC with these easy-to-follow audio editing tutorials.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 110130+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1204+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Adobe Audition CC Audio Production Course Basics to Expert โดย Mike Russell หลักสูตร Udemy

“Learn Adobe Audition audio editing tips, tricks and audio production secrets with Mike Russell in a complete A-Z course.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10061+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 859+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Adobe Audition CC Tutorial – Audition Made Easy โดย Infinite Skills หลักสูตร Udemy

Audio and video editors learn the art of audio editing and enhancement in Audition from a leading Adobe certified expert

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4547+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 655+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Adobe Audition CC Course – Audio Production For Voice-Overs โดย “Peter Baker, Voiceover Masterclass” หลักสูตร Udemy

A Step-By-Step Easy to Follow Adobe Audition Course for Beginners through to Advanced Voice-Over Talents and Presenters.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 795+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 162+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Adobe Audition: Sound post-production for Film & Documentary โดย Film Pro หลักสูตร Udemy

No more amateur sound!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 539+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 106+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Learning Adobe Audition CS6 The Easy Way โดย Infinite Skills หลักสูตร Udemy

Audio and Video Editors learn the art of audio editing and enhancement from a leading Adobe certified expert

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2561+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 96+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Adobe Audition: Master Adobe Audition CC (Audio Production) โดย Nader Nadernejad หลักสูตร Udemy

The complete Adobe Audition editing and production course from beginner to expert

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3966+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 60+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Beginners Audition โดย Akash Mitra หลักสูตร Udemy

Getting started with audio editing

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1173+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 32+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. How to Get On Shark Tank: The Audition Guide (How I Got On!) โดย Matt Franklin หลักสูตร Udemy

“Your complete guide to auditioning for Shark Tank, from start to finish, from someone who has actually been on the show!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1221+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 29+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Adobe Audition cc : Sound design for Beginners โดย Nshuti Paulin หลักสูตร Udemy

“Learn how To Record, Mix and Edit Sound design for your videos in Adobe Audition cc”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2520+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633