10 หลักสูตร Adobe Captivate การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Adobe Captivate การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Adobe Captivate การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Adobe Captivate Fundamentals ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2158+ 524+
2. Adobe Captivate – Focus on Simulations 933+ 183+
3. Adobe Captivate – Focus on Demonstrations 782+ 178+
4. Adobe Captivate – Responsive Custom Quiz Questions 974+ 175+
5. Adobe Captivate 6 and 7 Training for Beginners 870+ 97+
6. Captivate 5 Introduction 347+ 75+
7. Build Your Own Memory Game with Adobe Captivate 2019 146+ 25+
8. Game like simulations with Captivate 9 84+ 14+
9. Adobe Captivate 5 Training for Beginners 443+ 12+
10. Adobe Captivate 9 335+ 138+

1. Adobe Captivate Fundamentals โดย Jeff Batt หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Master Adobe Captivate 2017 & 2019 to create mobile responsive eLearning courses.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2158+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 524+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Adobe Captivate – Focus on Simulations โดย Rick Stone หลักสูตร Udemy

Learn how to use Adobe’s amazing software to create Software Simulations.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 933+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 183+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Adobe Captivate – Focus on Demonstrations โดย Rick Stone หลักสูตร Udemy

Basic training tightly focused on creating software demonstrations using Adobe Captivate.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 782+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 178+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Adobe Captivate – Responsive Custom Quiz Questions โดย PAUL WILSON หลักสูตร Udemy

“Learn to use variables, advanced actions, multi-state objects, and fluid box responsive design”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 974+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 175+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Adobe Captivate 6 and 7 Training for Beginners โดย VHOT Training Inc. หลักสูตร Udemy

This Captivate 6 and 7 training video course includes demonstrations and examples of building eLearning content.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 870+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 97+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Captivate 5 Introduction โดย Intellezy Trainers หลักสูตร Udemy

Learn the fundamentals of this industry leading e-learning development tool

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 347+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 75+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Build Your Own Memory Game with Adobe Captivate 2019 โดย PAUL WILSON หลักสูตร Udemy

How To Build a Responsive Interaction with Multi-State Objects and Advanced Actions

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 146+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 25+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Game like simulations with Captivate 9 โดย Roberto O. Verdugo หลักสูตร Udemy

Immerse your students/ users with game like activities using Captivate and without the need to code.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 84+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 14+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Adobe Captivate 5 Training for Beginners โดย VHOT Training Inc. หลักสูตร Udemy

Adobe Captivate 5 Training for Beginners

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 443+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 12+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Adobe Captivate 9 โดย Roberto O. Verdugo หลักสูตร Udemy

“Learn to use Captivate 9 quickly from scratch. (Aprende a utilizar Captivate 9 rápidamente, desde cero).”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 335+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 138+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633