10 หลักสูตร Adobe Experience Manager การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Adobe Experience Manager การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Adobe Experience Manager การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Adobe Experience Manager 6.3 | The Complete AEM Masterclass ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2297+ 579+
2. Adobe Experience Manager CMS Basics 873+ 215+
3. AEM Interview Q&A and Developer Certification Practice Tests 625+ 131+
4. Adobe Experience Manager 6.5-AEM Website Building course 366+ 98+
5. Adobe Experience Manager (AEM) Forms Developer Hands-on Labs 156+ 35+
6. Adobe Experience Manager Sites Architect Exam | AD0-E104 68+ 19+
7. Adobe Experience Manager 6.5 – Build Websites and Components 54+ 5+
8. Adobe Experience Manager Business Practitioner 21+ 4+
9. Adobe Experience Manager DevOps Engineer 5+ 2+
10. Adobe Experience Manager Assets Developer 1+ 1+

1. Adobe Experience Manager 6.3 | The Complete AEM Masterclass โดย Jasvinder Singh Bhatia หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Build We.Learn AEM Website. Learn Templates, Components, Dispatcher, HTL/Sightly, ClientLibs, Sling, OSGi, list goes on!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2297+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 579+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Adobe Experience Manager CMS Basics โดย Manuel Daniel Gutiérrez Marín หลักสูตร Udemy

Learn what AEM/CQ5 is by looking into and modifying a simple existing website application

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 873+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 215+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. AEM Interview Q&A and Developer Certification Practice Tests โดย Jasvinder Singh Bhatia หลักสูตร Udemy

“Get well prepared for next Job Interview & Certification of Adobe Experience Manager with Question Bank, Quiz & Answers”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 625+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 131+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Adobe Experience Manager 6.5-AEM Website Building course โดย Kavita Mandal หลักสูตร Udemy

AEM 6.5

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 366+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 98+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Adobe Experience Manager (AEM) Forms Developer Hands-on Labs โดย Jasvinder Singh Bhatia หลักสูตร Udemy

“Create AEM Form templates, Adaptive Forms, XDP Templates, Panels, Scripting, Rule Editor, Themes, DoRs with exercises”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 156+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 35+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Adobe Experience Manager Sites Architect Exam | AD0-E104 โดย IT HELP หลักสูตร Udemy

Practice & prepare for Adobe AD0-E104 Exam

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 68+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 19+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Adobe Experience Manager 6.5 – Build Websites and Components โดย Jasvinder Singh Bhatia หลักสูตร Udemy

Build and Apply AEM elements to master components and websites!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 54+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Adobe Experience Manager Business Practitioner โดย Hubab Ikram หลักสูตร Udemy

Pass your | AD0-E102 | Exam with Question & Answer Series

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 21+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Adobe Experience Manager DevOps Engineer โดย Hubab Ikram หลักสูตร Udemy

Pass your | AD0-E106 | Exam with Question & Answer Series

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Adobe Experience Manager Assets Developer โดย Hubab Ikram หลักสูตร Udemy

Pass your | AD0-E100 | Exam with Question & Answer Series

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633