3 หลักสูตร Advanced Trauma Life Support (ATLS) การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 3 หลักสูตร Advanced Trauma Life Support (ATLS) การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

3 หลักสูตร Advanced Trauma Life Support (ATLS) การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. WeirCox’s ULTIMATE ATLS Prep [2018] ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   287+ 137+
2. Ultimate ATLS 10 Prep [2021-Advanced Trauma Life Support] 114+ 57+
3. ATLS Advanced Trauma Life Support Certification-PracticeExam 866+ 6+

1. WeirCox’s ULTIMATE ATLS Prep [2018] โดย “Kaylene WeirCox, MD, FACS” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

[UPDATED 2019 for ATLS 10] 100+ Practice Test/Quiz Questions|Chapter Notes|Curated Skills Videos|Practical Experience

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 287+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 137+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Ultimate ATLS 10 Prep [2021-Advanced Trauma Life Support] โดย “Kaylene WeirCox, MD, FACS” หลักสูตร Udemy

130+ Ultimate ATLS Written Practice Test Questions & Answers | Practical Exam ATLS Questions

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 114+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 57+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. ATLS Advanced Trauma Life Support Certification-PracticeExam โดย thexams Academy หลักสูตร Udemy

100+ Practice questions to clear your dream ATLS Certification and Scream a loud “I PASSED”!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 866+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633