10 หลักสูตร บันทึกนภา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร บันทึกนภา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร บันทึกนภา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Connecting to your Akashic Records Certification ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1769+ 422+
2. Certified: The Definitive Guide To The Akashic Records 1755+ 416+
3. Akashic Records Certification; Complete Course 495+ 140+
4. An Introduction to the Akashic Records – Your Soul’s Journey 495+ 110+
5. Soul Contract Within The Akashic Records 228+ 52+
6. How to Read The Akashic Records 50+ 14+
7. CERTIFIED: Discovering the magic of the Akashic Records 41+ 12+
8. A Beginner’s Guide on How to Read your Akashic Records 15+ 5+
9. Lettura dei registri akashici 1076+ 321+
10. Registros Akashicos 500+ 128+

1. Connecting to your Akashic Records Certification โดย Soul Tribe Academy หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Become an Akashic Records reader and your own intuitive channel to access spiritual healing

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1769+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 422+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Certified: The Definitive Guide To The Akashic Records โดย Julian Jenkins หลักสูตร Udemy

“Read Your Akashic Records & Access The Akashic Archive, Your Book Of The Soul To Unlock Your True Spiritual Journey”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1755+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 416+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Akashic Records Certification; Complete Course โดย “Crystal Hutchinson Tummala, J.D.” หลักสูตร Udemy

Akashic Records; Gain Spiritual Wisdom; Read Your Record Or Professionally For Others

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 495+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 140+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. An Introduction to the Akashic Records – Your Soul’s Journey โดย Andy Grant หลักสูตร Udemy

“Learn what the Akashic Records are and discover the information most often shared by Masters, Teachers and Loved Ones”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 495+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 110+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Soul Contract Within The Akashic Records โดย Soul Tribe Academy หลักสูตร Udemy

“Everything you need to know about Soul Contracts, how they are created and how we live them out in this incarnation.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 228+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 52+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. How to Read The Akashic Records โดย Ahonu & Aingeal Rose หลักสูตร Udemy

…and boost your psychic ability into outer space!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 50+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 14+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. CERTIFIED: Discovering the magic of the Akashic Records โดย Roos Malmberg หลักสูตร Udemy

Learning how to heal and read yourself and others with the help of the Akashic Records

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 41+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 12+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. A Beginner’s Guide on How to Read your Akashic Records โดย Nicole For Real หลักสูตร Udemy

Learn how to read you Akashic Records for Self Discovery through Meditation

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 15+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Lettura dei registri akashici โดย Berardino Nardella หลักสูตร Udemy

Diventa una lettore dei registri akashici – corso Master certificato

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1076+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 321+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Registros Akashicos โดย Tatiana Romero หลักสูตร Udemy

Un viaje hacia el Despertar Espiritual

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 500+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 128+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633