10 หลักสูตร AWS Certified Big Data – Specialty การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร AWS Certified Big Data – Specialty การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร AWS Certified Big Data – Specialty การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. AWS Certified Data Analytics Specialty – Hands On! ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   39033+ 6072+
2. Big Data on AWS 2525+ 262+
3. Data Lake in AWS [New] 1318+ 169+
4. Complete AWS Big Data and Analytics Certification 2564+ 21+
5. AWS Certified Big Data – Speciality Certification 149+ 16+
6. AWS Certified Big Data – Specialty certification practice 58+ 14+
7. AWS Big Data Specialty Certification Knowledge Tests 36+ 7+
8. AWS Certified Data Analytics Specialty DAS-C01 Practice Exam 105+ 6+
9. AWS Certified Big Data – Specialty Practice Exam 13+ 4+
10. AWS Certified Data Analytics Practice Exams | Exampods 16+ 4+

1. AWS Certified Data Analytics Specialty – Hands On! โดย “Sundog Education by Frank Kane, Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate, Frank Kane” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Practice exam included! AWS DAS-C01 certification prep course with exercises. Kinesis, EMR, DynamoDB, Redshift and more!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 39033+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6072+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Big Data on AWS โดย Arpan Solanki หลักสูตร Udemy

Learn Big Data on AWS with Hands On Learning

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2525+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 262+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Data Lake in AWS [New] โดย Chandra Lingam หลักสูตร Udemy

“Hands on serverless integration experience with Glue, Athena, S3, Kinesis Firehose, Lambda, Comprehend AI”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1318+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 169+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Complete AWS Big Data and Analytics Certification โดย “Harshit Srivastava, Pranjal Srivastava” หลักสูตร Udemy

All you need to master this certification exam in 2021

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2564+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 21+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. AWS Certified Big Data – Speciality Certification โดย Learnkart Technology Pvt Ltd หลักสูตร Udemy

Learn the best course on AWS Certified Big Data – Speciality from one of the best Training Service Provider

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 149+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. AWS Certified Big Data – Specialty certification practice โดย Will Heller หลักสูตร Udemy

Pass the AWS certification on the first attempt. 125 questions

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 58+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 14+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. AWS Big Data Specialty Certification Knowledge Tests โดย Scratch To Skills หลักสูตร Udemy

AWS Big Data Specialty Certification Knowledge Tests

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 36+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 7+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. AWS Certified Data Analytics Specialty DAS-C01 Practice Exam โดย Nilesh Patil หลักสูตร Udemy

AWS Certified Data Analytics / Big Data Specialty Exam of Practice tests with Unique Questions and Answers

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 105+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. AWS Certified Big Data – Specialty Practice Exam โดย Netwo Tech หลักสูตร Udemy

Want to pass the AWS Certified Big Data – Specialty Exam? Do this course..!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. AWS Certified Data Analytics Practice Exams | Exampods โดย Exampods Academy หลักสูตร Udemy

AWS Certified Data Analytics Speciality Practice Exams | Exampods

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 16+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633