5 หลักสูตร การสอบทนายความ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร การสอบทนายความ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร การสอบทนายความ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. “Patent Bar Practice Exam, AIA Law, Covers Latest Changes” ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   492+ 78+
2. Evidence Rule Statements for Bar Exam & Law School Exam 926+ 32+
3. CA Bar Exam July 2018 1-Hour Essays: Powerful Strategies. 179+ 16+
4. How to Prepare for California Bar Exam (CBX) 1844+ 14+
5. Criminal Law Rule Statements for Bar Exam & Law School Exam 1015+ 10+

1. “Patent Bar Practice Exam, AIA Law, Covers Latest Changes” โดย Kasey Shah หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Patent Bar Practice Exam with 30 questions and comprehensive answers in PDF & video. Test ID: HBP-PAT-PT102-30Q

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 492+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 78+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Evidence Rule Statements for Bar Exam & Law School Exam โดย Kasey Shah หลักสูตร Udemy

“Rule statements for Evidence Law, short essay fact patterns, video explanations, free essay grading, and mentoring”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 926+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 32+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. CA Bar Exam July 2018 1-Hour Essays: Powerful Strategies. โดย “Eddie Reyes J.D., M.Ed.” หลักสูตร Udemy

Step-by-Step Course To Develop Lawyer-Like Writing Skills For Success on the Bar.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 179+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. How to Prepare for California Bar Exam (CBX) โดย Kasey Shah หลักสูตร Udemy

“Covers CBX changes going into effect from July 2017, covers how to prepare & pass CBX, free Essay Grading & Mentoring”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1844+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 14+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Criminal Law Rule Statements for Bar Exam & Law School Exam โดย Kasey Shah หลักสูตร Udemy

“Rule statements for Criminal Law, short essay fact patterns, video explanations, free essay grading, and mentoring”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1015+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 10+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก