10 หลักสูตร จิตวิทยา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร จิตวิทยา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร จิตวิทยา การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Diploma in Modern Applied Psychology (DMAP.) ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   16821+ 3299+
2. Influence People with Persuasion Psychology 13057+ 2773+
3. Forensic Psychology – ACCREDITED CERTIFICATE 8420+ 1987+
4. Child Psychology (Advanced Level) – ACCREDITED CERTIFICATE 6805+ 1553+
5. Acumen Presents: Dan Ariely on Changing Customer Behavior 4627+ 1449+
6. Master Persuasion Psychology 10120+ 1215+
7. Advanced Level Psychology – ACCREDITED CERTIFICATE 5442+ 1062+
8. The Complete Personal Development Course – 22 Courses in 1 60696+ 1030+
9. Understand the Mind: 15 Fascinating Psychology Studies 7075+ 926+
10. Introduction to Personality Psychology: Big 5 Traits 8427+ 633+

1. Diploma in Modern Applied Psychology (DMAP.) โดย “Kain Ramsay, Achology Ltd” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Learn the psychology of human behaviour to advance your personal growth, leadership, emotional IQ and decision making.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 16821+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3299+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Influence People with Persuasion Psychology โดย “Andrew Luttrell, Ph.D.” หลักสูตร Udemy

Better Marketing and Personal Success with the Psychology of Influence and Persuasion

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13057+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2773+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Forensic Psychology – ACCREDITED CERTIFICATE โดย Elmira Strange หลักสูตร Udemy

“Become a specialist in criminal investigations and forensic profiling, start your career and add certificate to resume!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 8420+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1987+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Child Psychology (Advanced Level) – ACCREDITED CERTIFICATE โดย Elmira Strange หลักสูตร Udemy

“Childhood development and behaviour, psychology theories of cognition, learning, and memorising, milestones and stages”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6805+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1553+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Acumen Presents: Dan Ariely on Changing Customer Behavior โดย “Acumen Academy Courses, Dan Ariely” หลักสูตร Udemy

How social entrepreneurs can harness the principles of behavioral change to reach more customers and create impact

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4627+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1449+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Master Persuasion Psychology โดย “Andrew Luttrell, Ph.D.” หลักสูตร Udemy

Unlock the Secrets of Persuasion Psychology Science and Learn How to Influence People’s Opinions and Decisions

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10120+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1215+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Advanced Level Psychology – ACCREDITED CERTIFICATE โดย Elmira Strange หลักสูตร Udemy

“Psychology skills, Applied Social & Cognitive Psychology, Child Development, Research Methods, academic online study”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5442+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1062+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. The Complete Personal Development Course – 22 Courses in 1 โดย “Sandor Kiss, Prof. Paul Cline, Ed.D” หลักสูตร Udemy

The Most Comprehensive Masterclass in Personal Development – Start Growing Today!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 60696+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1030+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Understand the Mind: 15 Fascinating Psychology Studies โดย “Andrew Luttrell, Ph.D.” หลักสูตร Udemy

Learn About the Human Mind Through the Research in Social Psychological Science

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 7075+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 926+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Introduction to Personality Psychology: Big 5 Traits โดย “Psychology Insights Online, Dr.Yannick Griep” หลักสูตร Udemy

“How Personality Traits and Psychology Influence our Thoughts, Emotions, and Behavior”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 8427+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 633+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก