10 หลักสูตร หน่วยสืบความลับทางธุรกิจ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร หน่วยสืบความลับทางธุรกิจ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร หน่วยสืบความลับทางธุรกิจ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. SQL – MySQL for Data Analytics and Business Intelligence ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   92857+ 24923+
2. Microsoft Power BI – Business Intelligence for Beginners 18588+ 3861+
3. MySQL for Data Analysis – SQL Database for Beginners 24561+ 3176+
4. Advanced SQL + MySQL for Analytics & Business Intelligence 20565+ 1485+
5. Learn SSRS SQL Reporting & Business Intelligence Essentials 5076+ 705+
6. SAP BI /SAP Business Objects Web Intelligence 3345+ 654+
7. Oracle Fusion Technical-Business Intelligence & OTBI Reports 1923+ 396+
8. Data Warehousing and Business Intelligence for Managers 1118+ 274+
9. “Business Intelligence: Strategies, Tools & Techniques” 6978+ 193+
10. Fundamentals of Business Intelligence & Data Analytics World 2131+ 181+

1. SQL – MySQL for Data Analytics and Business Intelligence โดย 365 Careers หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“SQL that will get you hired – SQL for Business Analysis, Marketing, and Data Management”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 92857+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 24923+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Microsoft Power BI – Business Intelligence for Beginners โดย BizticsCom King หลักสูตร Udemy

Beginner Course on Power BI : Business Intelligence & Data/Business Analysis with Microsoft Power BI

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 18588+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3861+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. MySQL for Data Analysis – SQL Database for Beginners โดย “Maven Analytics, John Pauler – SQL | MySQL | Data Analysis” หลักสูตร Udemy

“Learn SQL for Business Intelligence & Big Data Analytics w/ MySQL Workbench (apply to SQL Server, Oracle, PL/SQL)”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 24561+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3176+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Advanced SQL + MySQL for Analytics & Business Intelligence โดย “Maven Analytics, John Pauler – SQL | MySQL | Data Analysis” หลักสูตร Udemy

Master Advanced Databases and SQL Querying. Gain Advanced MySQL Workbench Skills w/ Advanced SQL Queries & Data Analysis

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 20565+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1485+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Learn SSRS SQL Reporting & Business Intelligence Essentials โดย William Belisle หลักสูตร Udemy

SQL Reporting using SSRS gives you hands-on knowledge to make great SQL reports with Business Intelligence essentials

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5076+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 705+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. SAP BI /SAP Business Objects Web Intelligence โดย Esra Ekiz หลักสูตร Udemy

SAP BO 4.1 Web Intelligence course gives you the comprehensive reporting knowledge and real-project perspective !

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3345+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 654+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Oracle Fusion Technical-Business Intelligence & OTBI Reports โดย Ravinder Reddy Guduru หลักสูตร Udemy

Oracle Fusion(Oracle Cloud) Techincal Training SAAS (R13 ) – Bi Publisher Reports For Oracle Apps Technical Developers

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1923+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 396+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Data Warehousing and Business Intelligence for Managers โดย “Samori Augusto, The BI Crowd LLC” หลักสูตร Udemy

Manage Data Warehousing and Business Intelligence Developers and Projects

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1118+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 274+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. “Business Intelligence: Strategies, Tools & Techniques” โดย Upclass – Investing & Finance Coaching หลักสูตร Udemy

Business Intelligence: Learn the basic principles & elements of business intelligence. Business Intelligence strategies

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6978+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 193+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Fundamentals of Business Intelligence & Data Analytics World โดย Siddharth Mehta หลักสูตร Udemy

“Learn how SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, DB2, Teradata, Informatica, Data Stage, Tibco, Cognos etc fit in BI architecture”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2131+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 181+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633