10 หลักสูตร CATIA การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร CATIA การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร CATIA การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Learn Catia V5 with a fully practical approach ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   10677+ 1060+
2. Complete CATIA V5 Express Training 1515+ 361+
3. CATIA V5 3D Design & Modeling Course for Beginner 4423+ 302+
4. Be A Pro : Industrial Panel Design Complete Guide With CATIA 15614+ 270+
5. Catia V5R20 1414+ 138+
6. Automotive product design using CATIA V5 718+ 136+
7. CATIA V5 course for beginners 499+ 132+
8. CATIA v5 Super Course 511+ 90+
9. CATIA V5 with DMU Kinematic Analysis of Mechanism with Clash 1568+ 27+
10. Ultimate guide to design your own machine 7873+ 24+

1. Learn Catia V5 with a fully practical approach โดย Sanjeev Kumar หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn CATIA V5 Comprehensive and Advanced industrial Training which teach how to use catia in real world of design

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10677+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1060+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Complete CATIA V5 Express Training โดย “Innovooks Training, S N S Roy” หลักสูตร Udemy

A complete course for learning CATIA V5 from scratch to professional level

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1515+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 361+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. CATIA V5 3D Design & Modeling Course for Beginner โดย The EduQ หลักสูตร Udemy

Learn CATIA V5 from an industry expert like a Pro and become an expert in Sketch & Part Module.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4423+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 302+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Be A Pro : Industrial Panel Design Complete Guide With CATIA โดย “Omkar Chavan, Shreyas Shivajirao Thombare” หลักสูตร Udemy

Learn how to Design industrial control panels and procedure for making industrial control panels.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 15614+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 270+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Catia V5R20 โดย Parallel Learning หลักสูตร Udemy

Be a Modelling Master

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1414+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 138+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Automotive product design using CATIA V5 โดย Moksh Yadav หลักสูตร Udemy

“Automotive domain design using CATIA, interior and exterior trims on CATIA, Plastic product design in Automotive sector”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 718+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 136+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. CATIA V5 course for beginners โดย Chandiran Rajendran หลักสูตร Udemy

“Introduction to CATIA V5, Sketcher, Part Design, Assembly Design ,Drafting and Generative Shape Design Workbenches”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 499+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 132+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. CATIA v5 Super Course โดย John Smith III หลักสูตร Udemy

Part I: Part Design

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 511+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 90+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. CATIA V5 with DMU Kinematic Analysis of Mechanism with Clash โดย Mohammad Sayeem Shaikh หลักสูตร Udemy

Learn Catia with new way

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1568+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 27+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Ultimate guide to design your own machine โดย Mohamed Amine Gabsi หลักสูตร Udemy

Practical guide to learn how to design a tailored machine

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 7873+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 24+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633