10 หลักสูตร CCNP Security การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร CCNP Security การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร CCNP Security การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. CCNA Security and CCNP Security Deep Dive Part::1 ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   11190+ 1044+
2. CCNP SECURITY – CORE SCOR-350-701 997+ 175+
3. CCNP Security SENSS 300-206 Deep Dive: 724+ 103+
4. CCNP Security SIMOS 300-209 Deep Dive: 733+ 91+
5. CCNP Security SISAS 300-208 Deep Dive: 742+ 81+
6. CCNA Security and CCNP Security Deep Dive Part::2 2547+ 63+
7. Cisco Secure Web Appliance (WSA) Deep Dive: Labs 449+ 46+
8. CCNP SECURITY – SVPN 300-730 PART 1/3 243+ 43+
9. CCNP SECURITY – SVPN 300-730 PART 2/3 187+ 24+
10. CCNP Security (350-701 SCOR EXAM) 142+ 19+

1. CCNA Security and CCNP Security Deep Dive Part::1 โดย Baldev Singh หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

CCNA Security and CCNP Security 2016 With Baldev

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 11190+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1044+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. CCNP SECURITY – CORE SCOR-350-701 โดย sikandar Shaik หลักสูตร Udemy

Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR 350-701)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 997+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 175+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. CCNP Security SENSS 300-206 Deep Dive: โดย Baldev Singh หลักสูตร Udemy

CCNP Security SENSS 300-206 Deep Dive: With Baldev

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 724+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 103+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. CCNP Security SIMOS 300-209 Deep Dive: โดย Baldev Singh หลักสูตร Udemy

CCNP Security SIMOS 300-209 Deep Dive: With Baldev

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 733+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 91+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. CCNP Security SISAS 300-208 Deep Dive: โดย Baldev Singh หลักสูตร Udemy

CCNP Security SISAS 300-208 Deep Dive: With Baldev

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 742+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 81+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. CCNA Security and CCNP Security Deep Dive Part::2 โดย Baldev Singh หลักสูตร Udemy

CCNA Security and CCNP Security 2016 With Baldev

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2547+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 63+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Cisco Secure Web Appliance (WSA) Deep Dive: Labs โดย Baldev Singh หลักสูตร Udemy

Master Cisco Secure Web Appliance (WSA). Learn About Cisco WSA (Web Security Appliance) in An Easy Way.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 449+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 46+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. CCNP SECURITY – SVPN 300-730 PART 1/3 โดย sikandar Shaik หลักสูตร Udemy

“CryptoGraphy Concepts , VPN FOundations, IPSEC VPN Site to Site,”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 243+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 43+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. CCNP SECURITY – SVPN 300-730 PART 2/3 โดย sikandar Shaik หลักสูตร Udemy

“DMVPN, IPSec over DMVPN, IKEv2, FlexVPN”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 187+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 24+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. CCNP Security (350-701 SCOR EXAM) โดย QuickStart Learning Inc. หลักสูตร Udemy

CCNP Security – Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies SCOR (Exam 350-701)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 142+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 19+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633