10 หลักสูตร การอบขนมปัง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การอบขนมปัง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การอบขนมปัง การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. #1 Sourdough Bread Baking 101 ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   20247+ 2983+
2. #2 Bake Artisan Sourdough Bread Like a Professional 8914+ 1247+
3. #3 Bake Classic Sourdough Bread Like a Professional 4991+ 522+
4. Bake San Francisco Style Sour Sourdough Bread 2585+ 469+
5. #8 Advanced Sourdough Bread Baking Experiments 2624+ 307+
6. #9 Bake Extreme Fermentation Sourdough Bread 2233+ 267+
7. How to Bake Real Artisan Bread 1390+ 259+
8. Deliciously Gluten Free Artisan Breads 1518+ 247+
9. #6 Learn to Bake Magnificent Challah Bread 1713+ 203+
10. Artisan Bread for Beginners 832+ 153+

1. #1 Sourdough Bread Baking 101 โดย Teresa L Greenway หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Bake your first real sourdough bread with coaching from an expert sourdough bread baker.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 20247+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2983+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. #2 Bake Artisan Sourdough Bread Like a Professional โดย Teresa L Greenway หลักสูตร Udemy

Baking the best bread means baking real Sourdough Bread. NO KNEAD bread – video baking classes in your own home.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 8914+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1247+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. #3 Bake Classic Sourdough Bread Like a Professional โดย Teresa L Greenway หลักสูตร Udemy

Baking Classic Sourdough bread using a sourdough starter and NO KNEAD methods.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4991+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 522+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Bake San Francisco Style Sour Sourdough Bread โดย Teresa L Greenway หลักสูตร Udemy

“Learn to Bake Real Authentic SOUR Sourdough, San Francisco Style.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2585+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 469+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. #8 Advanced Sourdough Bread Baking Experiments โดย Teresa L Greenway หลักสูตร Udemy

Interesting and fun methods for playing around with sourdough bread baking.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2624+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 307+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. #9 Bake Extreme Fermentation Sourdough Bread โดย Teresa L Greenway หลักสูตร Udemy

New method for extreme fermentation using “hands off” and extended ferments.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2233+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 267+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. How to Bake Real Artisan Bread โดย Dan & Johanna McTiernan หลักสูตร Udemy

“Learn the skills, tricks and tips needed to make delicious artisan bread with confidence.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1390+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 259+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Deliciously Gluten Free Artisan Breads โดย Dragan Matijevic หลักสูตร Udemy

“Goodbye to bricks of sawdust, and hello to lip-smacking, luscious and nutritious breads you have made all by yourself!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1518+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 247+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. #6 Learn to Bake Magnificent Challah Bread โดย Teresa L Greenway หลักสูตร Udemy

Baking Sourdough Challah or Traditional Challah Bread – It’s Magnificent!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1713+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 203+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Artisan Bread for Beginners โดย Dragan Matijevic หลักสูตร Udemy

“Learn how to fit beautiful, hand-made breads into even the busiest lifestyle.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 832+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 153+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก