10 หลักสูตร Chatbot การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Chatbot การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Chatbot การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. สอนสร้าง chatbot ช่วยขายของออนไลน์ ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2+ 2+
2. Deep Learning and NLP A-Z™: How to create a ChatBot 24142+ 3742+
3. ChatBots: Messenger ChatBot – DialogFlow and nodejs 14457+ 2760+
4. Facebook Marketing – Build Facebook Messenger Chatbots 10097+ 1618+
5. ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot in 1hr 86660+ 1151+
6. Build Incredible Chatbots 8330+ 1088+
7. Create Chatbot for Website with React and Node.js 3265+ 443+
8. Hands-on Chatbots with Google Dialogflow 2154+ 255+
9. [Official] Rasa Certification Workshop 1069+ 233+
10. How to Build Chatbots: From Beginner to Intermediate 3610+ 223+

1. สอนสร้าง chatbot ช่วยขายของออนไลน์ โดย “Sutta Sornmayura, Teerapong Wilailerdsombat” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

คอร์สสอนสร้างแชตบอตออนไลน์ทำให้คุณสามารถมีผูัช่วยขายที่ทำการได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างไม่มีวันสาย ไม่มีวันลา

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Deep Learning and NLP A-Z™: How to create a ChatBot โดย “Hadelin de Ponteves, Kirill Eremenko, SuperDataScience Team, Zillion Hand Team” หลักสูตร Udemy

Learn the Theory and How to implement state of the art Deep Natural Language Processing models in Tensorflow and Python

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 24142+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3742+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. ChatBots: Messenger ChatBot – DialogFlow and nodejs โดย Jana Bergant หลักสูตร Udemy

Use DialogFlow to train chatbot to have dialogs. Develop backend app to connect chatbot to web services and databases

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 14457+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2760+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Facebook Marketing – Build Facebook Messenger Chatbots โดย Isaac Rudansky หลักสูตร Udemy

“Facebook marketing & Facebook ads: Design, develop & optimize MobileMonkey Facebook Chatbots without writing any code!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10097+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1618+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. ChatBots: How to Make a Facebook Messenger Chat Bot in 1hr โดย Stefan Kojouharov หลักสูตร Udemy

We will Create a Parrot Bot Together! This course is a Step by Step Guide in Building a Chat Bot for Facebook Messenger

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 86660+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1151+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Build Incredible Chatbots โดย Sachin Bhatnagar หลักสูตร Udemy

“Learn to build and deploy chatbots for Facebook Messenger, WhatsApp, Slack and Skype using Wit & DialogFlow!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 8330+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1088+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Create Chatbot for Website with React and Node.js โดย Jana Bergant หลักสูตร Udemy

“Create a chatbot for webpage with React and Node.js. Teach chatbot to sell products, give recommendation, measure demand”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3265+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 443+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Hands-on Chatbots with Google Dialogflow โดย Loony Corn หลักสูตร Udemy

Formerly known as API.AI

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2154+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 255+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. [Official] Rasa Certification Workshop โดย Rasa Technologies หลักสูตร Udemy

Earn a Rasa Certification and learn how to build a real-world contextual assistant.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1069+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 233+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. How to Build Chatbots: From Beginner to Intermediate โดย Nicholas “Techustler” Ivanecky หลักสูตร Udemy

“Learn how to build bots on DialogFlow, Slack, Facebook Messenger, Twilio, and more”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3610+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 223+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633