5 หลักสูตร COSO การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร COSO การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร COSO การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. COSO 2013 Risk Assessment Compliance ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   217+ 53+
2. Operationalizing COSO 201+ 50+
3. COSO 2013 Requirements and Implementation Overview 124+ 39+
4. COSO 2013 Control Environment Compliance 94+ 15+
5. COSO 2013 Complying with the Information & Comm. Components 38+ 7+

1. COSO 2013 Risk Assessment Compliance โดย “Illumeo Learning, Lynn Fountain (Illumeo)” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

This course explores the 4 basic principles of the Risk Assessment component of COSO 2013.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 217+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 53+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Operationalizing COSO โดย “Illumeo Learning, Lynn Fountain (Illumeo)” หลักสูตร Udemy

This course examines the COSO attributes and 17 components and speak to what procedures need to be considered.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 201+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 50+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. COSO 2013 Requirements and Implementation Overview โดย “Illumeo Learning, Lynn Fountain (Illumeo)” หลักสูตร Udemy

This course provides an overview of the important concepts of COSO 2013.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 124+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 39+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. COSO 2013 Control Environment Compliance โดย “Illumeo Learning, Lynn Fountain (Illumeo)” หลักสูตร Udemy

This course explores the 5 basic principles for dealing with Control Environment of COSO 2013.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 94+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 15+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. COSO 2013 Complying with the Information & Comm. Components โดย “Illumeo Learning, Lynn Fountain (Illumeo)” หลักสูตร Udemy

This course focuses on the Information and Communication component and the three separate principles.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 38+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 7+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633