10 หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Level 1 Intelligence Analyst Certification ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   53959+ 6490+
2. Master Cognitive Biases and Improve Your Critical Thinking 17115+ 5888+
3. Critical Thinker Academy: Learn to Think Like a Philosopher 43738+ 3154+
4. Level 2 Intelligence Analyst Certification 5058+ 1476+
5. Level 3 Intelligence Analyst Certification 3298+ 585+
6. Mastering Thinking Skills Vol 1: The 12 Fundamental Skills 12415+ 341+
7. Critical Thinking 473+ 131+
8. Mastering Logical Fallacies 818+ 109+
9. Critical Thinking Strategies For Better Decisions 307+ 103+
10. How to think and use your mind 1068+ 54+

1. Level 1 Intelligence Analyst Certification โดย Robert Folker หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Training in Critical Thinking & Descriptive Intelligence Analysis

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 53959+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6490+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Master Cognitive Biases and Improve Your Critical Thinking โดย Kevin deLaplante หลักสูตร Udemy

Upgrade Your Mindware! Master Cognitive Biases and Learn New Strategies to Improve the Quality of Your Thinking

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 17115+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5888+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Critical Thinker Academy: Learn to Think Like a Philosopher โดย Kevin deLaplante หลักสูตร Udemy

“How to improve your grades, advance in your job and expand your mind — by learning how to think for yourself!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 43738+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3154+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Level 2 Intelligence Analyst Certification โดย Robert Folker หลักสูตร Udemy

Training for Explanative Intelligence Analysis

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5058+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1476+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Level 3 Intelligence Analyst Certification โดย Robert Folker หลักสูตร Udemy

Predictive Intelligence Analysis

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3298+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 585+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Mastering Thinking Skills Vol 1: The 12 Fundamental Skills โดย Timothy Kenny หลักสูตร Udemy

How to think differently to and solve problems at multiple levels of depth

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12415+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 341+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Critical Thinking โดย Systems Innovation หลักสูตร Udemy

“How to Think Clearly, Logically, Identify Fallacies and Construct Effective Arguments”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 473+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 131+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Mastering Logical Fallacies โดย “Bo Bennett, PhD” หลักสูตร Udemy

“The Online Course Based on the Book, “Logically Fallacious””

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 818+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 109+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Critical Thinking Strategies For Better Decisions โดย John Rampton หลักสูตร Udemy

Upgrade your problem solving skills and optimize business outcomes by applying the critical thinking process.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 307+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 103+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. How to think and use your mind โดย Zsuzsanna Fajcsak หลักสูตร Udemy

“How to create a razor sharp mind, build powerful focus, create and manifest anything in life- it all begins in your mind”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1068+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 54+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633