10 หลักสูตร การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. A Brief Guide to Business Continuity and Disaster Recovery ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2436+ 937+
2. SBCV Introduction to Disaster Relief 1571+ 710+
3. CDRE – Certified Disaster Recovery Engineer 319+ 70+
4. Disaster Recovery – IT & Business Continuity Planning (BCP) 12393+ 55+
5. Certified Disaster Recovery Engineer (CDRE) 193+ 41+
6. How to Stay Sane During the Coronavirus Pandemic Lockdown 2420+ 24+
7. How To Administer Psychological First Aid 30+ 8+
8. CompTIA Security+ Certification(SY0-501): Disaster Recovery 37+ 7+
9. A-Z of Coronavirus (Covid-19) Pandemic Preparation Course 14+ 6+
10. EC-COUNCIL Disaster Recovery Professional Practice Test 42+ 4+

1. A Brief Guide to Business Continuity and Disaster Recovery โดย Michael Biocchi หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“And a look at risks, threats, business impact analysis, and more”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2436+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 937+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SBCV Introduction to Disaster Relief โดย Mark Gauthier หลักสูตร Udemy

Introduction to Disaster Relief

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1571+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 710+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. CDRE – Certified Disaster Recovery Engineer โดย Mile2® Cyber Security Certifications หลักสูตร Udemy

Prepare for the Mile2® Certified Disaster Recovery Engineer (CDRE) with this course.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 319+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 70+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Disaster Recovery – IT & Business Continuity Planning (BCP) โดย John Courtenay หลักสูตร Udemy

Business continuity planning for unforeseen disasters impacting on normal business operations within your organisation

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12393+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 55+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Certified Disaster Recovery Engineer (CDRE) โดย Stone River eLearning หลักสูตร Udemy

Certified Disaster Recovery Engineer (CDRE)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 193+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 41+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. How to Stay Sane During the Coronavirus Pandemic Lockdown โดย Matt Peplinski หลักสูตร Udemy

“How to Not Only Survive, But Thrive When You Cannot Leave Your Home”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2420+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 24+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. How To Administer Psychological First Aid โดย Toluse Francis หลักสูตร Udemy

Understanding Psychological First Aid and How to Use It

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 30+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. CompTIA Security+ Certification(SY0-501): Disaster Recovery โดย John Wiley & Sons หลักสูตร Udemy

Everything you need to know about Disaster Recovery to best prepare for your CompTIA Security+ Certification Exam

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 37+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 7+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. A-Z of Coronavirus (Covid-19) Pandemic Preparation Course โดย Kapil Chopra I Business Plan Strategist I Digital Marketing I Growth Hacking หลักสูตร Udemy

“Learn how to tackle Covid-19 disease especially for individuals, households, parents & businesses around the world”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 14+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. EC-COUNCIL Disaster Recovery Professional Practice Test โดย Tony Scheffler หลักสูตร Udemy

Pass the EDRP certification on the first attempt. 206 questions

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 42+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633