10 หลักสูตร DJ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร DJ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร DJ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. How to Become a DJ – Learn How to Start DJing Online Today ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   13792+ 3276+
2. Millionaire DJ: FL Studio 12 – Pro Music Production Course 4317+ 756+
3. Rekordbox Dj – Mix like a Professional! 1365+ 358+
4. Learn how to DJ From The Wu-Tang Clan 1710+ 326+
5. The Complete DJ Course For Beginners | 10 Steps 2 DJ 1080+ 254+
6. Ableton Live – DJ Mixtape & Podcasts in Ableton Live Course 3242+ 129+
7. From Zero To DJ 289+ 114+
8. “LEARN HOW TO DJ – LEARN EVERYTHING YOU NEED TO KNOW, FAST!” 442+ 98+
9. Learn How To DJ – Beginner DJ Lessons 477+ 95+
10. In Depth Beginner Serato DJ Course 465+ 89+

1. How to Become a DJ – Learn How to Start DJing Online Today โดย Ross Palmer หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Professional DJ School – 11 hours of high-quality content. Former students on: Armada, Spinnin, Ultra, Revealed, & more!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13792+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3276+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Millionaire DJ: FL Studio 12 – Pro Music Production Course โดย Evan Humber หลักสูตร Udemy

“Forget about $10,000 Music Production Colleges, learn electronic music here!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4317+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 756+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Rekordbox Dj – Mix like a Professional! โดย “Dj Alon, Val Tar” หลักสูตร Udemy

Learn the skills of real DJs to mix successfully

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1365+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 358+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Learn how to DJ From The Wu-Tang Clan โดย Dj Symphony Wu-Tang Clan หลักสูตร Udemy

“Get Certified, Get Recognized”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1710+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 326+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. The Complete DJ Course For Beginners | 10 Steps 2 DJ โดย Jak Bradley หลักสูตร Udemy

All you need to know to become a DJ in just 10 simple and easy steps.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1080+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 254+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Ableton Live – DJ Mixtape & Podcasts in Ableton Live Course โดย “Martin Svensson, Music-Prod.com Education” หลักสูตร Udemy

Create A Full Pre-Made DJ Mixtape in Ableton Live And Learn How To Make A DJ Mixtape in Just A Day

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3242+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 129+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. From Zero To DJ โดย Michał Kata หลักสูตร Udemy

How to become a DJ and play every party

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 289+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 114+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. “LEARN HOW TO DJ – LEARN EVERYTHING YOU NEED TO KNOW, FAST!” โดย Philip Harris หลักสูตร Udemy

“Learn everything you need to know about DJing. From nothing at all, to EVERYTHING you would need to do your first gig!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 442+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 98+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Learn How To DJ – Beginner DJ Lessons โดย Sam Skilz หลักสูตร Udemy

“How to DJ with your ears? Hight quality content – 27 years worldwide experience, proven copyrighted curriculum”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 477+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 95+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. In Depth Beginner Serato DJ Course โดย MissC Brown หลักสูตร Udemy

Learn skills needed to propel you into becoming a DJ with the skills to get gigs!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 465+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 89+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633