10 หลักสูตร ENEM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร ENEM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร ENEM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Filosofia para Vestibulares e ENEM ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   287+ 74+
2. Redação nota 1000 341+ 62+
3. “Redação para Concursos Públicos, Vestibular e ENEM” 262+ 56+
4. Sociologia para Vestibulares e ENEM 127+ 16+
5. Biologia Geral Para Enem e Vestibulares 100+ 12+
6. Curso de Redação para o ENEM 29+ 9+
7. Interpretação Ninja 16+ 8+
8. Redação Enem Power 84+ 5+
9. Geografia para Concursos Públicos ENEM e Vestibulares 24+ 4+
10. História do Brasil 5+ 4+

1. Filosofia para Vestibulares e ENEM โดย Celito Meier หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Um curso totalmente em vídeo com material de apoio em PDF com o conteúdo completo de nível médio.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 287+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 74+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Redação nota 1000 โดย Dafne Berbigier Dino หลักสูตร Udemy

Aprenda a fazer redação para ENEM e vestibulares de medicina

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 341+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 62+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. “Redação para Concursos Públicos, Vestibular e ENEM” โดย “Iuri Fonseca, Sérgio Degrande” หลักสูตร Udemy

com o professor Sérgio Degrande

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 262+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 56+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Sociologia para Vestibulares e ENEM โดย Celito Meier หลักสูตร Udemy

Um curso totalmente em vídeo com material de apoio em PDF com o conteúdo completo de nível médio.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 127+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Biologia Geral Para Enem e Vestibulares โดย Marcelo Schatzmann หลักสูตร Udemy

Curso preparatório para Vestibulares e provas do Enem com conteúdo extra de coronavírus!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 100+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 12+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Curso de Redação para o ENEM โดย Profe Nórton หลักสูตร Udemy

Matricule-se agora e arrase na redação do Enem!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 29+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 9+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Interpretação Ninja โดย Diego Matos de Andrades หลักสูตร Udemy

Mais velocidade e melhor compreensão para pontuar alto em Matemática no ENEM

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 16+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Redação Enem Power โดย Flávia Queiroz หลักสูตร Udemy

Seja um estudante nota mil!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 84+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Geografia para Concursos Públicos ENEM e Vestibulares โดย Jean Pereira de Azevedo do Carmo หลักสูตร Udemy

O curso de Geografia aborda todo conteúdo essencial para você gabaritar nos principais exames.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 24+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. História do Brasil โดย Lotus Produções หลักสูตร Udemy

História Geral do Brasil para Enem e Concursos

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก