5 หลักสูตร F# การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร F# การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร F# การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. F# From the Ground Up ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   442+ 109+
2. Building F# Applications 349+ 63+
3. Learning Functional Programming with F# 224+ 40+
4. Hands-On F# Application Development 288+ 35+
5. Data Programming with F# 259+ 19+

1. F# From the Ground Up โดย Kit Eason หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Launch your journey into .NET’s functional-first programming language

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 442+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 109+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Building F# Applications โดย Packt Publishing หลักสูตร Udemy

“Design, build, and deliver real-world applications faster with F#”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 349+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 63+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Learning Functional Programming with F# โดย Packt Publishing หลักสูตร Udemy

Get started on building end-to-end web applications with F#

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 224+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 40+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Hands-On F# Application Development โดย Packt Publishing หลักสูตร Udemy

“Design, build, and deliver real-world applications faster with F#”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 288+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 35+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Data Programming with F# โดย Packt Publishing หลักสูตร Udemy

Explore practical techniques to handle real-world data programming challenges

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 259+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 19+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก