10 หลักสูตร ไฟร์วอลล์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร ไฟร์วอลล์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร ไฟร์วอลล์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Intro to Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Firewall ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   4141+ 785+
2. Fortinet FortiGate Firewall 5-in-1 Training Bundle 3843+ 687+
3. WAF BASICS- Part1 1070+ 213+
4. WAF BASICS- Part2 812+ 80+
5. Mastering Vyatta Firewall! (Beginner to Advanced) 2313+ 67+
6. WAF BASICS- Part3 660+ 50+
7. Introduction to Vyatta (vRouter) 3594+ 35+
8. Linux Firewalld running on RHEL 7 / CentOS 7 1582+ 17+
9. Mastering Iptables Firewall 64+ 15+
10. Mastering AT&T Vyatta (vRouter) Firewall 551+ 8+

1. Intro to Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Firewall โดย XaaS Technologies | 95.000+ Students หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Cisco Firepower System: The NEW Cisco NGFW Firepower Threat Defense (FTD) and Firepower Management Center(FMC)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4141+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 785+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Fortinet FortiGate Firewall 5-in-1 Training Bundle โดย XaaS Technologies | 95.000+ Students หลักสูตร Udemy

5-in-1 Training Bundle ! Introduction to Fortinet Firewall + Implement HA + Deploy Fortinet S2S VPN + Deploy RA VPN !

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3843+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 687+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. WAF BASICS- Part1 โดย Vineet Singh หลักสูตร Udemy

Application Security Manager Basics

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1070+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 213+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. WAF BASICS- Part2 โดย Vineet Singh หลักสูตร Udemy

Application Security Manager Basics

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 812+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 80+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Mastering Vyatta Firewall! (Beginner to Advanced) โดย Lamur Richnl หลักสูตร Udemy

“From small to Fortune 500 companies, are connected and protected by Vyatta!!!.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2313+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 67+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. WAF BASICS- Part3 โดย Vineet Singh หลักสูตร Udemy

Application Security Manager Basics

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 660+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 50+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Introduction to Vyatta (vRouter) โดย Javed Akbar หลักสูตร Udemy

“Learning to install, configure and maintain Brocade Vyatta”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3594+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 35+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Linux Firewalld running on RHEL 7 / CentOS 7 โดย Javed Akbar หลักสูตร Udemy

Linux security

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1582+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 17+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Mastering Iptables Firewall โดย Vipin Gupta หลักสูตร Udemy

Handling Iptables Firewall in professional Way. All you need to know about Iptables Firewall

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 64+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 15+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Mastering AT&T Vyatta (vRouter) Firewall โดย Javed Akbar หลักสูตร Udemy

Firewall configuration with hands on examples

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 551+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633