10 หลักสูตร งานหัตถกรรม การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร งานหัตถกรรม การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร งานหัตถกรรม การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. มาลัยผ้าแพรแก้ว ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1+ 0+
2. “Brother Scan N Cut – Cut, Draw and Scan With Confidence” 6693+ 1193+
3. How To Craft Wire Tree Sculptures With Andy Elliott 1514+ 434+
4. Brother ScanNCut Basics 1479+ 367+
5. Brother ScanNCut SDX125 670+ 210+
6. Brother ScanNCut Advanced 1591+ 192+
7. Your Craft Business: A Step by Step Guide 941+ 162+
8. How To Teach Craft Workshops 790+ 140+
9. Make Professional Bath Bombs at Home 674+ 142+
10. Needle Felting Essentials 596+ 131+

1. มาลัยผ้าแพรแก้ว โดย มนัสทวี นามรส หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้และมาลัยจากผ้าแพรแก้ว

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. “Brother Scan N Cut – Cut, Draw and Scan With Confidence” โดย John Bloodworth หลักสูตร Udemy

“Learn to use the three key features of the Brother Scan N Cut electronic cutting machine, and more!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6693+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1193+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. How To Craft Wire Tree Sculptures With Andy Elliott โดย Andy Elliott หลักสูตร Udemy

Twisting Wire To Create Beauty

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1514+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 434+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Brother ScanNCut Basics โดย Kimberly Smith หลักสูตร Udemy

Get Crafty with your Scan and Cut

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1479+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 367+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Brother ScanNCut SDX125 โดย Kimberly Smith หลักสูตร Udemy

Enhance your Crafting Skills

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 670+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 210+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Brother ScanNCut Advanced โดย Kimberly Smith หลักสูตร Udemy

Professional Crafting Techniques with the Brother Scan and Cut

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1591+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 192+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Your Craft Business: A Step by Step Guide โดย Kevin Partner หลักสูตร Udemy

How to start and run a business selling hand made products you love to make.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 941+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 162+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. How To Teach Craft Workshops โดย Susan Yeates หลักสูตร Udemy

“A step-by-step guide to designing, teaching and promoting creative courses – create a business from your art skills”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 790+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 140+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Make Professional Bath Bombs at Home โดย “Studio Liliom, Krisztina Zekany” หลักสูตร Udemy

“Colorful, exciting, scented homemade spa products for those who love to make soap and bath products at home”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 674+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 142+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Needle Felting Essentials โดย Yelena Poghosyan หลักสูตร Udemy

A complete course to learn dry needle felting – make friends with fibers

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 596+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 131+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก