10 หลักสูตร Git การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Git การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Git การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

1. การใช้งาน git และ bitbucket อย่างมืออาชีพ โดย วัชรเมธน์ ชิษณคุปต์ ศรีเนธิโรทัย หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

เน้นใช้งาน GUI tools เป็นหลัก เหมาะสำหรับมือใหม่และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นนำ git ไปใช้งานในชีวิตประจำวัน

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 25+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. “Git Complete: The definitive, step-by-step guide to Git” โดย Jason Taylor หลักสูตร Udemy

Go from zero to hero with Git source control step-by-step with easy to understand examples. Become the next Git expert!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 77311+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 15158+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Git Going Fast: One Hour Git Crash Course โดย Jason Taylor หลักสูตร Udemy

“Learn the key concepts and basic workflow for Git and GitHub with this easy to follow, top rated, bootcamp-style course!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 69732+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8896+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. GitHub Ultimate: Master Git and GitHub – Beginner to Expert โดย Jason Taylor หลักสูตร Udemy

“Go from complete novice to expert in Git and GitHub using step-by-step, no-assumptions learning”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 40248+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6536+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Learn Git by Doing: A step-by-step guide to version control โดย “Codingdojo, Inc.” หลักสูตร Udemy

Learn the basics of Git through detailed and easy to follow along screencasts. Start using Git today!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 9735+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4560+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Git Essentials: Learn Git with Bitbucket and Sourcetree โดย Juke Jaster หลักสูตร Udemy

Git up to speed quickly with crucial technologies that will enhance your everyday workflow.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 15248+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3781+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Git & GitHub Complete Masterclass : Beginner to Git Expert โดย “Bibhash Roy, GoKoders Academy” หลักสูตร Udemy

“Most comprehensive, STEP by STEP Git & GitHub tutorial with great & easy to understand examples and Quizzes.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12694+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1531+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Complete Git Guide: Understand and master Git and GitHub โดย Bogdan Stashchuk หลักสูตร Udemy

“Complete Git and GitHub guide. Master basic and advanced Git features: commits, branches, merging, rebasing, squashing.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 21818+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1437+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Git for Geeks: Quick Git Training for Developers โดย Jason Taylor หลักสูตร Udemy

Learn the core features of Git in less time for experienced software engineers new to Git

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6607+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1091+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. “Get Git Smart Course: Learn Git in Unity, SourceTree, GitHub” โดย “Ben Tristem, GameDev.tv Team” หลักสูตร Udemy

“Use Version Control w/GIT, SourceTree & GitHub from Scratch in Unity Video Game Design (3.8 hours)”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12363+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 903+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633