10 หลักสูตร ภาษาการเขียนโปรแกรม Go การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร ภาษาการเขียนโปรแกรม Go การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร ภาษาการเขียนโปรแกรม Go การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. การผจญภัยที่ท้าทาย ในโลกของภาษาโก (Golang : Google’s Go) ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   213+ 80+
2. Go: The Complete Developer’s Guide (Golang) 59958+ 16526+
3. Learn How To Code: Google’s Go (golang) Programming Language 109665+ 16293+
4. Web Development w/ Google’s Go (golang) Programming Language 40318+ 5598+
5. Go Bootcamp: Master Golang with 1000+ Exercises and Projects 16998+ 2234+
6. Golang – JumpStart 25036+ 633+
7. Mastering Go Programming 3882+ 515+
8. How to design & develop REST microservices in Golang (Go) 5162+ 499+
9. Master Go (Golang) Programming:The Complete Go Bootcamp 2021 3767+ 411+
10. Introduction to industry REST microservices in Golang (Go) 2526+ 346+

1. การผจญภัยที่ท้าทาย ในโลกของภาษาโก (Golang : Google’s Go) โดย Charnnarong Chomthiang หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

สร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อการเชื่อมต่อทุกกระบวนท่าดุจสายน้ำไหล

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 213+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 80+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Go: The Complete Developer’s Guide (Golang) โดย Stephen Grider หลักสูตร Udemy

Master the fundamentals and advanced features of the Go Programming Language (Golang)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 59958+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16526+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Learn How To Code: Google’s Go (golang) Programming Language โดย Todd McLeod หลักสูตร Udemy

The Ultimate Comprehensive Course – Perfect for Both Beginners and Experienced Developers

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 109665+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16293+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Web Development w/ Google’s Go (golang) Programming Language โดย Todd McLeod หลักสูตร Udemy

Learn Web Programming from a University Professor in Computer Science with over 15 years of teaching experience.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 40318+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5598+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Go Bootcamp: Master Golang with 1000+ Exercises and Projects โดย “Jose Portilla, Inanc Gumus” หลักสูตร Udemy

Master and Deeply Understand Google’s Go from Scratch with Illustrated In-Depth Tutorials & 1000+ Hands-On Exercises.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 16998+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2234+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Golang – JumpStart โดย Abhijan Guha หลักสูตร Udemy

Get Familiar With Google Go Programming Language Fundamentals.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 25036+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 633+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Mastering Go Programming โดย Packt Publishing หลักสูตร Udemy

“Master programming with Golang by learning how to write idiomatic, effective code”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3882+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 515+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. How to design & develop REST microservices in Golang (Go) โดย Federico León หลักสูตร Udemy

“All you need to integrate SQL & NoSQL databases, search engines and all the tools that you need in your REST API.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5162+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 499+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Master Go (Golang) Programming:The Complete Go Bootcamp 2021 โดย “Andrei Dumitrescu, Crystal Mind Academy” หลักสูตร Udemy

Google’s Go (Golang) from Beginner to Pro. Become a Professional Golang Programmer from Scratch.With Hands-On Exercises!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3767+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 411+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Introduction to industry REST microservices in Golang (Go) โดย Federico León หลักสูตร Udemy

Everything you need to get serious about microservices design & development in Golang: From design to production metrics

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2526+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 346+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633