10 หลักสูตร ยิมนาสติก การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร ยิมนาสติก การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร ยิมนาสติก การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

1. Teach and Learn Gymnastics Skills โดย Gemma Coles หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Gymnastics Professional Development for Teachers and Coaches

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 256+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 52+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Acrobatic Flips & Kicks |Complete Beginner to Advanced Guide โดย Inauen Thomas หลักสูตร Udemy

“Learn Martial Arts Acrobatics Flips & Kicks, Regain Your Confidence and Upgrade Fitness,Tricking,Health and Happiness”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 203+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 14+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Gymnastics Fundamentals | Basic Acrobatics For Beginners โดย Inauen Thomas หลักสูตร Udemy

“Learn Gymnastics & Martial Arts Acrobatics, 4 Week Basic Program for Tricking,Parkour,Tumbling and Martial Arts”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 107+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Gymnastics Tips and Techniques – Vol. 4 Floor Exercise โดย Sport Videos หลักสูตร Udemy

Featuring Coach Mary Lee Tracy

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 26+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Gymnastics Tips and Techniques Vol. 2 – The Balance Beam โดย Sport Videos หลักสูตร Udemy

Featuring Coach Mary Lee Tracy

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. “Basic to Pre-Intermediate Tumbling (Gymnastics, Acrobatics)” โดย Laurie Active หลักสูตร Udemy

Easy Progressive Safe Drills to Acquire Basic to Pre-Intermediate Floor (Acrobatic and Gymnastic) Tumbling Skills

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 226+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Gymnastics Tips and Techniques Vol. 1 – Bars โดย Sport Videos หลักสูตร Udemy

Featuring Coach Mary Lee Tracy

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Learn to Teach Gymnastics Classes – Live Classes -20+ Pupils โดย Gemma Coles หลักสูตร Udemy

Teaching Gymnastics In Physical Education Lessons

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Gymnastics Tips and Techniques Vol. 3 – The Yurchenko Vault โดย Sport Videos หลักสูตร Udemy

Featuring Coach Mary Lee Tracy

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 9+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Gymnastics | Assistance Exercises To Learn Acrobatics โดย Inauen Thomas หลักสูตร Udemy

“Specific Supplementary Exercises for Tricking, Martial Arts Acrobatics, Gymnastics Fundamentals, Parkour & Handstand”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 20+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633