10 หลักสูตร ภาษาฮินดี การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร ภาษาฮินดี การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร ภาษาฮินดี การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Let’s Learn Hindi through English ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2694+ 287+
2. Learn Hindi in 3 Weeks- Bestseller Language Course 1064+ 179+
3. Learn Hindi SUPER Easy (Complete HINDI Speaking Course 2020) 999+ 143+
4. Learn Hindi Language (Read & Write) in English- Step By Step 2677+ 113+
5. Hindi Writing : Tips and Techniques 458+ 62+
6. Learn Hindi Writing – Quick Starter to Read & Write Hindi 1320+ 29+
7. Learn Hindi – Hindi Basics for beginners 925+ 23+
8. learn to speak & write hindi like a native- fast and direct 624+ 22+
9. “Let’s Speak Hindi: Explore, Express and Impress” 223+ 21+
10. Learn Hindi from Scratch in Easy Way 3823+ 19+

1. Let’s Learn Hindi through English โดย Jyoti Pandey หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn to speak and write Hindi with ease and confidence in order to achieve your professional and personal goals.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2694+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 287+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Learn Hindi in 3 Weeks- Bestseller Language Course โดย Shachi Chotia หลักสูตร Udemy

“Complete Hindi language course with easy Grammar explanations supported with exercises, quizzes and practice material.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1064+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 179+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Learn Hindi SUPER Easy (Complete HINDI Speaking Course 2020) โดย Gyan Hindi หลักสูตร Udemy

Namaste!! Course for absolute beginners in Hindi and Learn through fun methods to start speaking Hindi from day one.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 999+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 143+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Learn Hindi Language (Read & Write) in English- Step By Step โดย Kusum Sharma หลักสูตร Udemy

“Learn Hindi Step by step starting with Vowels, Consonants, commonly used words, pictures, meaning, advanced grammar etc.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2677+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 113+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Hindi Writing : Tips and Techniques โดย Jyoti Pandey หลักสูตร Udemy

Explore & master Hindi writing skill .Feel the color sound & texture of words.Follow the tips to be confident in writing

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 458+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 62+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Learn Hindi Writing – Quick Starter to Read & Write Hindi โดย Shachi Chotia หลักสูตร Udemy

Learn how to write Hindi and correct pronunciation of each alphabet. Join vowels and consonants to make simple words.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1320+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 29+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Learn Hindi – Hindi Basics for beginners โดย Edx Hindi หลักสูตร Udemy

“Learn Hindi vocabulary & Hindi phrases quickly in this concise, robust & efficacious course with flashcards.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 925+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 23+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. learn to speak & write hindi like a native- fast and direct โดย ANJALI BHATNAGAR หลักสูตร Udemy

Speak like a native speaker with this course. In depth content with interesting insights to give you best education !

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 624+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 22+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. “Let’s Speak Hindi: Explore, Express and Impress” โดย Jyoti Pandey หลักสูตร Udemy

“Learn Hindi vocabulary,Hindi Grammar,Hindi pronunciation,Hindi conversation with a Native teacher.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 223+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 21+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Learn Hindi from Scratch in Easy Way โดย Suman Prasad หลักสูตร Udemy

Basic Hindi Language through English

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3823+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 19+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633