5 หลักสูตร HP ALM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร HP ALM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร HP ALM การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Master Test Management with HP ALM tutorials /Quality Center ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1664+ 197+
2. Learn Test management using HP ALM / QC (Quality Center) 669+ 175+
3. Test Management using HP ALM / QC (Quality Center) 506+ 98+
4. Learn HP ALM (Quality Centre) 249+ 55+
5. HP Application Life Cycle Management (HP ALM) 1619+ 6+

1. Master Test Management with HP ALM tutorials /Quality Center โดย QAEversity . หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Hands-on learning guide on test management using HP Application Lifecycle Management (ALM)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1664+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 197+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Learn Test management using HP ALM / QC (Quality Center) โดย Hema Prasad GH หลักสูตร Udemy

A practical detailed discussion on Test Management using Quality Center / ALM

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 669+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 175+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Test Management using HP ALM / QC (Quality Center) โดย Testing World หลักสูตร Udemy

Basic to Advance

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 506+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 98+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Learn HP ALM (Quality Centre) โดย Alex Manni หลักสูตร Udemy

Accelerate the delivery of reliable applications with HP ALM – Application Lifecycle Management for your business

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 249+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 55+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. HP Application Life Cycle Management (HP ALM) โดย “Manu Mitra, Frahaan Hussain” หลักสูตร Udemy

Modules and its features of Hewlett Packard Application Life Cycle Management (HP ALM) 12.5

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1619+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก