10 หลักสูตร HP UFT/QTP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร HP UFT/QTP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร HP UFT/QTP การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. HP UFT – Basic to Intermediate ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   9321+ 2072+
2. HP-UFT 12.0 Automation 18348+ 1815+
3. Advanced Automation Testing with Quick Test Pro (QTP) or UFT 3808+ 564+
4. PowerUp Automation with Unified Functional Testing/UFT 4189+ 445+
5. “HP UFT Online Training, HP QTP Online Course, free videos” 2664+ 261+
6. The Complete UFT/QTP + VB Scripting Course in 2018 (Latest) 733+ 143+
7. “Master Automation in HP UFT with Web,Siebel & Mainframe apps” 496+ 39+
8. Master Automation & Web Services Testing using UFT/QTP 439+ 39+
9. HP Quick Test Professional 317+ 32+
10. Functional Automation using UFT 12.54(QTP) 296+ 23+

1. HP UFT – Basic to Intermediate โดย Pavan Lalwani หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Automation testing with HP Unified Functional Testing

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 9321+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2072+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. HP-UFT 12.0 Automation โดย Coding Gears | Train Your Brain หลักสูตร Udemy

Learn the fundamentals of HP-UFT Functional Automation

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 18348+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1815+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Advanced Automation Testing with Quick Test Pro (QTP) or UFT โดย QAEversity . หลักสูตร Udemy

Become an expert automation tester through this award winning HP Quick Test Professional (QTP)/ UFT course

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3808+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 564+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. PowerUp Automation with Unified Functional Testing/UFT โดย QAEversity . หลักสูตร Udemy

A-Z guide to learn basics of automation with Unified Functional Testing/UFT

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4189+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 445+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. “HP UFT Online Training, HP QTP Online Course, free videos” โดย H2K Infosys หลักสูตร Udemy

Foundation course for beginners to start working on automation testing tool HP UFT Unified functional testing

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2664+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 261+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. The Complete UFT/QTP + VB Scripting Course in 2018 (Latest) โดย “Vijay Shinde, STH Support” หลักสูตร Udemy

Learn UFT/UFT + VB Scripting from Scratch (Basic + Advanced) + LIVE PROJECTS + Exercises with Solutions + Resume Help

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 733+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 143+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. “Master Automation in HP UFT with Web,Siebel & Mainframe apps” โดย QAEversity . หลักสูตร Udemy

“Hands-on training guide on creating advanced automation in HP UFT with web, siebel & mainframe/AS400 applications”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 496+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 39+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Master Automation & Web Services Testing using UFT/QTP โดย QAEversity . หลักสูตร Udemy

Become an expert in Web Services Testing and Automation using HP UFT

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 439+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 39+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. HP Quick Test Professional โดย Mentors Net หลักสูตร Udemy

Learn how to use HP Quick Test Professional to automate a testing process of a Web Application.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 317+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 32+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Functional Automation using UFT 12.54(QTP) โดย Testing World หลักสูตร Udemy

Functional automation scenario on real e-commerce application with advance VB scripting

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 296+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 23+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633