5 หลักสูตร อินไลน์สเกต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร อินไลน์สเกต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร อินไลน์สเกต การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Skate-Pro: Inline skating course for adult beginners. ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1109+ 218+
2. Skate-Pro: The complete Intermediate inline skating course. 853+ 118+
3. 轮滑基础教程 Primary Roller Teaching 217+ 0+
4. Встаем и катаемся на роликах. Полный курс. 1+ 1+
5. Встаем и катаемся на роликах. Лайт-курс. 0+ 0+

1. Skate-Pro: Inline skating course for adult beginners. โดย Asha Kirkby หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“The how to inline skate course for beginners wanting to feel safe learning to skate, stop, turn and go faster.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1109+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 218+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Skate-Pro: The complete Intermediate inline skating course. โดย Asha Kirkby หลักสูตร Udemy

“The how to inline skate course for adults wanting to learn crossovers, stops, backwards and speed with confidence.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 853+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 118+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. 轮滑基础教程 Primary Roller Teaching โดย ZhongShan LI หลักสูตร Udemy

Roller skating is actually very simple

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 217+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Встаем и катаемся на роликах. Полный курс. โดย Александр Васин หลักสูตร Udemy

“Легко, безопасно и даже в домашних условиях!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Встаем и катаемся на роликах. Лайт-курс. โดย Александр Васин หลักสูตร Udemy

“Легко, безопасно и даже в домашних условиях!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก