10 หลักสูตร Kubernetes การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Kubernetes การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Kubernetes การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Kubernetes Boot Camp ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   98+ 18+
2. Docker Mastery: with Kubernetes +Swarm from a Docker Captain 210998+ 45011+
3. Kubernetes for the Absolute Beginners – Hands-on 87295+ 22625+
4. Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests 85844+ 20577+
5. Learn DevOps: The Complete Kubernetes Course 78376+ 12058+
6. Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests 61455+ 9699+
7. Kubernetes Hands-On – Deploy Microservices to the AWS Cloud 24762+ 3689+
8. Kubernetes Mastery: Hands-On Lessons From A Docker Captain 13420+ 1877+
9. Amazon EKS Starter: Docker on AWS EKS with Kubernetes 14865+ 1638+
10. Kubernetes Made Easy: Learn Kubernetes From Scratch 10055+ 1587+

1. Kubernetes Boot Camp โดย Phisit Ongnamthip หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

หลักสูตรที่คุณจะได้เรียนรู้หลัการ kubernetes และการนำไปประยกต์ใช้งานภายในเวลาเพียง 4 ชม

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 98+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 18+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Docker Mastery: with Kubernetes +Swarm from a Docker Captain โดย “Bret Fisher, Docker Captain Program” หลักสูตร Udemy

“Build, test, deploy containers with the best mega-course on Docker, Kubernetes, Compose, Swarm and Registry using DevOps”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 210998+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 45011+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Kubernetes for the Absolute Beginners – Hands-on โดย “Mumshad Mannambeth, KodeKloud Training” หลักสูตร Udemy

“Learn Kubernetes in simple, easy and fun way with hands-on coding exercises. For beginners in DevOps.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 87295+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 22625+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests โดย “Mumshad Mannambeth, KodeKloud Training” หลักสูตร Udemy

Prepare for the Certified Kubernetes Administrators Certification with live practice tests right in your browser – CKA

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 85844+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 20577+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Learn DevOps: The Complete Kubernetes Course โดย Edward Viaene หลักสูตร Udemy

“Kubernetes will run and manage your containerized applications. Learn how to build, deploy, use, and maintain Kubernetes”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 78376+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 12058+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests โดย “Mumshad Mannambeth, KodeKloud Training, Vijin Palazhi” หลักสูตร Udemy

Learn concepts and practice for the Kubernetes Certification with hands-on labs right in your browser – DevOps – CKAD

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 61455+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 9699+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Kubernetes Hands-On – Deploy Microservices to the AWS Cloud โดย “Richard Chesterwood, Virtual Pair Programmers, Prageeth Warnak” หลักสูตร Udemy

“Use Kubernetes to deploy a Microservice architecture. You’ll deploy, manage and monitor a live Kubernetes cluster.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 24762+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3689+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Kubernetes Mastery: Hands-On Lessons From A Docker Captain โดย “Bret Fisher, Docker Captain Program” หลักสูตร Udemy

“Learn the latest Kubernetes features (1.16) and plugins while practicing DevOps workflows, from a container expert”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13420+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1877+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Amazon EKS Starter: Docker on AWS EKS with Kubernetes โดย “Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate, Gerd Koenig” หลักสูตร Udemy

“Deploy Docker Containers on Kubernetes on AWS EKS & Fargate: Kubernetes Stateful & Stateless apps using ELB, EBS & EFS”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 14865+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1638+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Kubernetes Made Easy: Learn Kubernetes From Scratch โดย Srinath Challa หลักสูตร Udemy

“Kubernetes is a top COE developed by Google. Learn how to build, deploy, scale & manage Kubernetes in easy step-by-step”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10055+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1587+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633