10 หลักสูตร Linux Kernel การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Linux Kernel การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Linux Kernel การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Linux kernel Module and driver Programming for x86 ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   13972+ 471+
2. Linux Kernel Driver Programming with Embedded Devices 1966+ 329+
3. Learn Linux Kernel Programming 570+ 93+
4. Linux Kernel Programming – IPC b/w Userspace and KernelSpace 523+ 49+
5. Linux Kernel Driver Development 182+ 38+
6. Linux Kernel Development Model and Compilation 4593+ 27+
7. Linux Device Drivers – Communicating with Hardware 198+ 15+
8. Debugging Linux Kernel in Deep – Part 1 136+ 10+
9. Memory Management in Linux Kernel 128+ 9+
10. Developing a Multithreaded Kernel From Scratch! 126+ 8+

1. Linux kernel Module and driver Programming for x86 โดย Shakil khan หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Comprehensive Guide to System call and Linux internals on x86 platform

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13972+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 471+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Linux Kernel Driver Programming with Embedded Devices โดย AJ Singh หลักสูตร Udemy

For Beginners and Intermediates

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1966+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 329+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Learn Linux Kernel Programming โดย Linux Trainer หลักสูตร Udemy

This course will teach you how to start writing Linux Kernel Modules and Device Drivers. Course is full of examples

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 570+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 93+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Linux Kernel Programming – IPC b/w Userspace and KernelSpace โดย “Abhishek CSEPracticals, Shiwani Nigam, Ekta Ekta” หลักสูตร Udemy

“System Programming – Learn Netlink Sockets, Operating Systems, Loadable Kernel Modules, C programming From Scratch”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 523+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 49+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Linux Kernel Driver Development โดย Sandesh Ashok หลักสูตร Udemy

“Learn basics of Linux Kernel architecture, the role of device driver. Develop linux device driver development skills”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 182+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 38+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Linux Kernel Development Model and Compilation โดย Linux Trainer หลักสูตร Udemy

Understand the Development process of Linux Kernel and install the latest mainline/stable kernel on your PC

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4593+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 27+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Linux Device Drivers – Communicating with Hardware โดย Linux Trainer หลักสูตร Udemy

Linux Kernel Programming for IO Mapped and Memory Mapped devices

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 198+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 15+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Debugging Linux Kernel in Deep – Part 1 โดย Linux Trainer หลักสูตร Udemy

Linux Kernel Debugging Techniques

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 136+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 10+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Memory Management in Linux Kernel โดย Linux Trainer หลักสูตร Udemy

Linux Kernel Programming – Memory Management in Deep

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 128+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 9+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Developing a Multithreaded Kernel From Scratch! โดย Daniel McCarthy หลักสูตร Udemy

Build a multitasking operating system and kernel with an interactive shell!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 126+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633