3 หลักสูตร Lodash การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 3 หลักสูตร Lodash การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

3 หลักสูตร Lodash การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Lodash – The Complete Guide ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   312+ 69+
2. Learning Lodash 4.0 215+ 35+
3. Rapid Lo-Dash 135+ 18+

1. Lodash – The Complete Guide โดย Oleksandr Kocherhin หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

A full guide to learn Lodash from scratch. Learn how to use Lodash in fast and efficient way!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 312+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 69+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Learning Lodash 4.0 โดย Packt Publishing หลักสูตร Udemy

A comprehensive guide to fast and efficient functional JavaScript Web Development with Lo-Dash 4.0

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 215+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 35+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Rapid Lo-Dash โดย Packt Publishing หลักสูตร Udemy

“Go beyond JavaScript – use Lo-Dash to write fast, maintainable applications”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 135+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 18+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633