10 หลักสูตร การทำสมาธิ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การทำสมาธิ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การทำสมาธิ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. “Sounds True’s Freedom to Choose Something Different, Part 1” ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   38820+ 6827+
2. Mindfulness for Anxiety and Sleep – with Tara Brach 38281+ 5010+
3. Flourishing in Stressful Times – with Tara Brach 13333+ 3702+
4. Learn Meditation with Certification to Guide Others 16210+ 3600+
5. Meditation and the Evolution of Consciousness with Daaji 17413+ 2947+
6. Meditation Practitioner / Teacher Certification (ACCREDITED) 7871+ 1966+
7. Power of the Mind in Health and Healing 13600+ 1738+
8. MINDFULNESS MEDITATION with Jack Kornfield 4626+ 1195+
9. Meditation for Beginners… Without the Fluff! 29934+ 1150+
10. Sounds True Presents: Good Medicine 7841+ 1113+

1. “Sounds True’s Freedom to Choose Something Different, Part 1” โดย “Pema Chödrön, Sounds True” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Pema Chodron on How to Transform Your Life and Find Lasting Peace and Happiness

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 38820+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6827+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Mindfulness for Anxiety and Sleep – with Tara Brach โดย “Tara Brach, Ph.D.” หลักสูตร Udemy

Learn Practices that Help Reduce Stress and Calm Fears

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 38281+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5010+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Flourishing in Stressful Times – with Tara Brach โดย “Tara Brach, Ph.D.” หลักสูตร Udemy

“Transform anger & anxiety into resilience & creative energy through the practice of compassion, mindfulness & meditation”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13333+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3702+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Learn Meditation with Certification to Guide Others โดย Melissa Crowhurst หลักสูตร Udemy

“Learn meditation for stress relief, mindfulness, anxiety & more! Includes 10 guided audios & Meditation Certificate”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 16210+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3600+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Meditation and the Evolution of Consciousness with Daaji โดย “Kamlesh D. Patel, Heartfulness.org HFN” หลักสูตร Udemy

“Guided heartfulness meditation for beginners |Learn to meditate for happiness, improved well being and reducing stress”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 17413+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2947+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Meditation Practitioner / Teacher Certification (ACCREDITED) โดย Graham Nicholls หลักสูตร Udemy

A fully Accredited Meditation Practitioner / Teacher Certification course taking you from beginner to professional level

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 7871+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1966+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Power of the Mind in Health and Healing โดย “Keith R. Holden, M.D.” หลักสูตร Udemy

A science-based course about using the power of your mind to heal your body and maximize your intuition.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13600+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1738+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. MINDFULNESS MEDITATION with Jack Kornfield โดย “Jack Kornfield, Ph.D.” หลักสูตร Udemy

Core Practices For Living Wisely

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4626+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1195+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Meditation for Beginners… Without the Fluff! โดย Michael Hetherington หลักสูตร Udemy

Learn 3 Meditation Techniques to Help Master Your Mind

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 29934+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1150+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Sounds True Presents: Good Medicine โดย “Pema Chödrön, Sounds True” หลักสูตร Udemy

Pema Chodron on How to Turn Pain into Compassion Through the Practice of Meditation

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 7841+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1113+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก