5 หลักสูตร Maschine การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร Maschine การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร Maschine การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Complete Guide to Maschine Mk3 ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   4076+ 1114+
2. Complete Guide to Maschine MKII 2048+ 382+
3. NI Maschine Beginners Professional Beat Instrumental Guide 370+ 40+
4. NI Maschine Beginners guide to professional drum patterns 306+ 30+
5. Maschine Native instrument Beginners Professional Guide 2 ✅ 129+ 20+

1. Complete Guide to Maschine Mk3 โดย Rob Jones หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn to produce quality music with Native Instrument’s Maschine

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4076+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1114+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Complete Guide to Maschine MKII โดย Rob Jones หลักสูตร Udemy

“Every aspect of the hardware and software comprehensively explained, with examples of many styles of music throughout.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2048+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 382+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. NI Maschine Beginners Professional Beat Instrumental Guide โดย Kevin Altenor หลักสูตร Udemy

Learn how to create an awesome beat easily using only your Maschine Software and free sound loops for your future tracks

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 370+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 40+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. NI Maschine Beginners guide to professional drum patterns โดย Kevin Altenor หลักสูตร Udemy

Quickly come up with hiphop drum loops for rap instrumentals including 3 separate beat styles

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 306+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 30+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Maschine Native instrument Beginners Professional Guide 2 ✅ โดย Kevin Altenor หลักสูตร Udemy

Learn how to create an awesome beat easily using only your Maschine Software and free sound loops for your future tracks

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 129+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 20+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก