10 หลักสูตร วัสดุศาสตร์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร วัสดุศาสตร์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร วัสดุศาสตร์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Learn Molecular Dynamics from Scratch ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   3027+ 293+
2. The Complete Introduction to LAMMPS 288+ 98+
3. “Materials Science and material processing, part 1” 85+ 53+
4. Material Science and Engineering 204+ 40+
5. Basic Introduction to Materials and Types Testing Procedures 789+ 37+
6. Phases & Heat Treatment of Steel 4611+ 36+
7. 5 Steps & 30 Mins : Composite Material Modeling (Digimat-HC) 6588+ 32+
8. Steel Re-Rolling Mill: Basic TMT Rebar Production Course 78+ 26+
9. Materials Science and Engineering : Crystallography 71+ 23+
10. Insulation and Refractories 34+ 8+

1. Learn Molecular Dynamics from Scratch โดย Thirumal Kumar หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Introduction to experimental approach of molecular dynamics using GROMACS

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3027+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 293+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. The Complete Introduction to LAMMPS โดย Philip Baldock หลักสูตร Udemy

Learn the Fundamentals of the Most Popular Molecular Dynamics Software in Use Today

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 288+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 98+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. “Materials Science and material processing, part 1” โดย “Ilnara Gilyazova, Pavel Borisovich Shibaev, Vladimir Anatolievich Morozov, Engel Rafikovich Galimov, Farid Iskhakovich Murataev, Aleksey Belyaev, Anastasia Grigorieva” หลักสูตร Udemy

Materials Science

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 85+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 53+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Material Science and Engineering โดย Sahin Kaymak หลักสูตร Udemy

Technical Knowladge about Material Properties

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 204+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 40+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Basic Introduction to Materials and Types Testing Procedures โดย “Dr. Oscar Rodriguez, DET” หลักสูตร Udemy

“Materials properties, mechanical and physical characteristics of ferrous, nonferrous, composites, plastics, and polymers”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 789+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 37+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Phases & Heat Treatment of Steel โดย Indranil Routh หลักสูตร Udemy

Material Science & Engineering

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4611+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 36+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. 5 Steps & 30 Mins : Composite Material Modeling (Digimat-HC) โดย Mostafa M. Madbouly หลักสูตร Udemy

Learn to model and predict the behavior of a sandwich-structured composite in Digimat-HC . Only 30 minutes !

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6588+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 32+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Steel Re-Rolling Mill: Basic TMT Rebar Production Course โดย Shaibal Dhar หลักสูตร Udemy

Basic Steel Rebar Production Guide

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 78+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 26+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Materials Science and Engineering : Crystallography โดย BAYAN Foundation หลักสูตร Udemy

“An Introduction to Materials Science .. Discussing Crystal structure ,2D&3D Lattices and Unit cells ,Symmetry in 2D&3D”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 71+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 23+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Insulation and Refractories โดย Dr Sonal Desai หลักสูตร Udemy

How Insulation is beneficial/ HVAC Insulation/ Selection of insulation / Thickness of insulation / Estimating insulation

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 34+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633