10 หลักสูตร Maya การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Maya การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Maya การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

1. คอร์ส Transformer : (เรียน MAYA กับ ORCA Animation) โดย โอฬาร รื่นชื่น หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

คอร์ส Transformer เหมาะสำหรับผู้เรียนคอร์ส Intro to MAYA มาแล้ว หรือใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA ได้เบื้องต้นแล้ว

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. คอร์ส T-Rex : (เรียน MAYA กับ ORCA Animation) โดย โอฬาร รื่นชื่น หลักสูตร Udemy

คอร์ส T-Rex เหมาะสำหรับผู้เรียนคอร์ส Intro to MAYA มาแล้ว หรือใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA ได้เบื้องต้นแล้ว

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. คอร์ส Dog : (เรียน MAYA กับ ORCA Animation) โดย โอฬาร รื่นชื่น หลักสูตร Udemy

คอร์ส Dog เหมาะสำหรับผู้เรียนคอร์ส Intro to MAYA มาแล้ว หรือใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA ได้เบื้องต้นแล้ว

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. คอร์ส Messi : (เรียน MAYA กับ ORCA Animation) โดย โอฬาร รื่นชื่น หลักสูตร Udemy

คอร์ส Messi เหมาะสำหรับผู้เรียนคอร์ส Intro to MAYA มาแล้ว หรือใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA ได้เบื้องต้นแล้ว

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. คอร์ส Hiphop : (เรียน MAYA กับ ORCA Animation) โดย โอฬาร รื่นชื่น หลักสูตร Udemy

คอร์ส Hiphop เหมาะสำหรับผู้เรียนคอร์ส Intro to MAYA มาแล้ว หรือใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA ได้เบื้องต้นแล้ว

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. คอร์ส Boy Tracking : (เรียน MAYA กับ ORCA Animation) โดย โอฬาร รื่นชื่น หลักสูตร Udemy

คอร์ส Boy Tracking เรียนรู้วิธีการ Tracking วัตถุบน Footage เหมาะสำหรับผู้ใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA ได้เบื้องต้นแล้ว

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. คอร์ส Devil Kid : (เรียน MAYA กับ ORCA Animation) โดย โอฬาร รื่นชื่น หลักสูตร Udemy

คอร์ส Devil Kid เหมาะสำหรับผู้เรียนคอร์ส Intro to MAYA มาแล้ว หรือใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA ได้เบื้องต้นแล้ว

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Intro to MAYA : (เรียนการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่สำคัญใน MAYA) โดย โอฬาร รื่นชื่น หลักสูตร Udemy

คอร์สการใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA นี้เป็นคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่สนใจและชื่นชอบงาน 3D Animation

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 0+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 0+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Maya for Beginners: Complete Guide to 3D Animation in Maya โดย “Video School, Lucas Ridley” หลักสูตร Udemy

“Learn everything you need for 3D animation in Autodesk Maya: Modeling, Texturing, Lighting, Rigging, Animation, Dynamics”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 20744+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4415+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Python For Maya: Artist Friendly Programming โดย Dhruv Govil หลักสูตร Udemy

Learn to code with Python to work faster in Maya

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6492+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1281+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633