10 หลักสูตร ไมโครคอนโทรลเลอร์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร ไมโครคอนโทรลเลอร์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร ไมโครคอนโทรลเลอร์ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Master Microcontroller and Embedded Driver Development(MCU1) ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   27528+ 5338+
2. “Master Microcontroller :Timers, PWM, CAN,RTC,Low Power(MCU2)” 12261+ 1502+
3. ARM Cortex M Microcontroller DMA Programming Demystified 5486+ 691+
4. 8051 Microcontroller – Embedded C and Assembly Language 4160+ 375+
5. Microcontrollers for the Internet of Things 2126+ 341+
6. Basics of Embedded C Programming for Beginners 6651+ 242+
7. C Programming Basics For Microcontrollers & Embedded System 19716+ 237+
8. PIC Microcontroller Step by Step: Your complete guide 6123+ 171+
9. Embedded Systems with 8051 Micro Controller using Embedded C 2193+ 142+
10. Mastering Microcontroller Programming 322+ 86+

1. Master Microcontroller and Embedded Driver Development(MCU1) โดย “FastBit Embedded Brain Academy, Kiran Nayak” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Learn bare metal driver development using Embedded C: Writing drivers for STM32 GPIO,I2C,SPI,USART from scratch”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 27528+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5338+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. “Master Microcontroller :Timers, PWM, CAN,RTC,Low Power(MCU2)” โดย “FastBit Embedded Brain Academy, Kiran Nayak” หลักสูตร Udemy

“Learn STM32 Timers, CAN,RTC, PWM,Low Power embedded systems and program them using STM32 Device HAL APIs step by step”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12261+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1502+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. ARM Cortex M Microcontroller DMA Programming Demystified โดย “FastBit Embedded Brain Academy, Kiran Nayak” หลักสูตร Udemy

“Direct Memory Access Demystified with STM32 Peripherals (ADC, SRAM,UART,M2M,M2P,P2M) and Embedded C code Exercises”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5486+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 691+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. 8051 Microcontroller – Embedded C and Assembly Language โดย Smart Logic Academy หลักสูตร Udemy

Learn programming of 8051 microcontroller using embedded C language and assembly language (Hands-on Approach)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4160+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 375+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Microcontrollers for the Internet of Things โดย Thomas Tongue หลักสูตร Udemy

A guide to the Arduino platform focused specifically on the inexpensive WiFi-enabled ESP8266 microcontroller!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2126+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 341+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Basics of Embedded C Programming for Beginners โดย Smart Logic Academy หลักสูตร Udemy

Learn basics of Embedded C programming

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6651+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 242+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. C Programming Basics For Microcontrollers & Embedded System โดย “Educational Engineering Team, Ashraf Said” หลักสูตร Udemy

Go from zero to hero in programming with C and C# Languages and start your Microcontroller Journey

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 19716+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 237+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. PIC Microcontroller Step by Step: Your complete guide โดย “Educational Engineering Team, Ashraf Said” หลักสูตร Udemy

“You will enter Microcontroller world of wonders, and together we will make YOU a professional Microcontroller Geeks.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 6123+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 171+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Embedded Systems with 8051 Micro Controller using Embedded C โดย Amit Rana หลักสูตร Udemy

Deep Dive into embedded systems with in-depth understanding of 8051 micro controller with embedded C programming

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2193+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 142+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Mastering Microcontroller Programming โดย Umesh Lokhande หลักสูตร Udemy

“Learn Microcontroller Programming (8-bit AVR) to use Peripherals like GPIO, Timer, Interrupt, PWM, ADC, Serial UART etc.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 322+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 86+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633