5 หลักสูตร Microsoft 77-725 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร Microsoft 77-725 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร Microsoft 77-725 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Microsoft Word 1: 9 hours to Specialist (intermediate) level ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1205+ 254+
2. “Microsoft Word Like a Boss – Get Certified, Master Long Docs” 319+ 45+
3. MOS Word 2016 Microsoft Certification Exam 77-725 241+ 45+
4. Profesionaliza tu trabajo con Microsoft Word 453+ 149+
5. Prepárate para MOS Word 2016 Microsoft Exam 77-725 (español) 47+ 8+

1. Microsoft Word 1: 9 hours to Specialist (intermediate) level โดย Phillip Burton หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn skills needed for the Microsoft Word Specialist certificate exam 77-418 (2013) & 77-725 (2016). 9 hours of video.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1205+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 254+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. “Microsoft Word Like a Boss – Get Certified, Master Long Docs” โดย Brian Culp หลักสูตร Udemy

“From Beginner to Pro with Word 2013, 2016, or 2019, and prep for the 77-725. Includes FREE keyboard shortcut guide”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 319+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 45+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. MOS Word 2016 Microsoft Certification Exam 77-725 โดย “TEST4U Testing, Training, Evaluation Platform” หลักสูตร Udemy

“14 Projects, 70 Assignments with video solutions, 445 Assignments with instant assessment using the TEST4U application”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 241+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 45+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Profesionaliza tu trabajo con Microsoft Word โดย Victor Hugo Cárdenas Valenzuela หลักสูตร Udemy

“Word 2016: Creación de documentos, colaboración y comunicación, Examen 77-725”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 453+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 149+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Prepárate para MOS Word 2016 Microsoft Exam 77-725 (español) โดย “TEST4U Testing, Training, Evaluation Platform” หลักสูตร Udemy

“7 Proyectos, 62 Asignaciones con soluciones de video, 435 Asignaciones con evaluación instantánea utilizando TEST4U”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 47+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก