10 หลักสูตร Microsoft Power BI การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Microsoft Power BI การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Microsoft Power BI การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Basic Power BI (สำหรับผู้เริ่มต้น) ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   31+ 11+
2. Microsoft Power BI – A Complete Introduction [2021 EDITION] 144744+ 42518+
3. Microsoft Power BI – Up & Running With Power BI Desktop 105852+ 29721+
4. Power BI A-Z: Hands-On Power BI Training For Data Science! 76914+ 11244+
5. Complete Introduction to Microsoft Power BI [2020 Edition] 32216+ 8331+
6. Power BI Masterclass – beginners to advanced 14819+ 3750+
7. Power BI Master Class-Data Models and DAX Formulas 2020 12683+ 3463+
8. Power BI – Data Analytics Essentials with Power BI 56786+ 2614+
9. Power BI Master Class – Dashboards and Power BI Service 2020 9415+ 2498+
10. Microsoft Power BI – Publishing to Power BI Service 21287+ 2297+

1. Basic Power BI (สำหรับผู้เริ่มต้น) โดย Duangpet Onpan หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

ฺฺPower BI สำหรับผู้เริ่มต้น

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 31+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 11+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Microsoft Power BI – A Complete Introduction [2021 EDITION] โดย “Manuel Lorenz, Academind by Maximilian Schwarzmüller, Maximilian Schwarzmüller” หลักสูตร Udemy

“Learn how to use Microsoft’s Power BI Tools, including Power BI Desktop, Power BI Pro (Service) and PowerBI Developer”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 144744+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 42518+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Microsoft Power BI – Up & Running With Power BI Desktop โดย “Maven Analytics, Chris Dutton, Aaron Parry” หลักสูตร Udemy

“Transform, analyze & visualize data with Microsoft Power BI Desktop: hands-on demos, projects & 1-on-1 Power BI support”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 105852+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 29721+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Power BI A-Z: Hands-On Power BI Training For Data Science! โดย “Kirill Eremenko, SuperDataScience Team” หลักสูตร Udemy

Learn Microsoft Power BI for Data Science and Data Analytics. Build visualizations and BI reports with Power BI Desktop

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 76914+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 11244+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Complete Introduction to Microsoft Power BI [2020 Edition] โดย Ian Littlejohn หลักสูตร Udemy

“A comprehensive guide on how to import, transform & visualise data with Power BI, with practical exercises & case study.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 32216+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 8331+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Power BI Masterclass – beginners to advanced โดย Dan We หลักสูตร Udemy

Microsoft Power BI – How to master self service business intelligence in no time. Power BI Training online

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 14819+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3750+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Power BI Master Class-Data Models and DAX Formulas 2020 โดย Ian Littlejohn หลักสูตร Udemy

“Learn how to create data models, relationships and use DAX formulas in Microsoft Power BI”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12683+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3463+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Power BI – Data Analytics Essentials with Power BI โดย Ahmed Oyelowo หลักสูตร Udemy

“Get Started Quickly with Visualization, Data Prep and DAX on Power BI”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 56786+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2614+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Power BI Master Class – Dashboards and Power BI Service 2020 โดย Ian Littlejohn หลักสูตร Udemy

Learn how to create interactive dashboards and to publish to the Power BI Service

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 9415+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2498+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Microsoft Power BI – Publishing to Power BI Service โดย “Maven Analytics, Aaron Parry” หลักสูตร Udemy

“Publish & share Power BI reports in the cloud with Microsoft Power BI Service, and become a Power BI power user!”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 21287+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2297+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633