3 หลักสูตร OData การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 3 หลักสูตร OData การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

3 หลักสูตร OData การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Learn SAP OData Services Developments in 2 Hours ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1524+ 395+
2. SAP OData Services (Easiest and simplest way to learn) 61+ 12+
3. ODATA Services im SAPUI5 Umfeld 672+ 136+

1. Learn SAP OData Services Developments in 2 Hours โดย SAP Yard หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Create, Debug, Test and Analyze Your First Custom SAP OData Service”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1524+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 395+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. SAP OData Services (Easiest and simplest way to learn) โดย Sree Harsha Reddy หลักสูตร Udemy

SAP OData Services (Easiest and simplest way to learn)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 61+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 12+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. ODATA Services im SAPUI5 Umfeld โดย “- Skillcoach -, Lars Czerwonka” หลักสูตร Udemy

Grundlagenkurs für die Erstellung und Implementierung eines OData Services – z.B. zur Verwendung in einer SAP UI5 App.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 672+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 136+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633