3 หลักสูตร Openstack Cloud การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 3 หลักสูตร Openstack Cloud การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

3 หลักสูตร Openstack Cloud การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. OpenStack Basic to Advanced Installation and Administration ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   37+ 6+
2. Mise en Oeuvre D’OpenStack 1920+ 76+
3. Теория OpenStack Administrator 103+ 20+

1. OpenStack Basic to Advanced Installation and Administration โดย Anil Singh หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn Openstack on Live Production Commercial Cloud

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 37+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Mise en Oeuvre D’OpenStack โดย YASSIR EL GHAZY หลักสูตร Udemy

Configuration et mise en production un Cloud privé avec Openstack.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1920+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 76+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Теория OpenStack Administrator โดย Радик Юсупов หลักสูตร Udemy

Лекционный курс по облачной платформе OpenStack

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 103+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 20+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633