5 หลักสูตร Oracle 1Z0-148 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร Oracle 1Z0-148 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร Oracle 1Z0-148 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. The Complete PL/SQL Bootcamp : “Beginner to Advanced PL/SQL” ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   20810+ 4005+
2. Oracle Database: Advanced PL/SQL(1Z0-148) Certification Test 36+ 6+
3. Oracle Database: Advanced PL/SQL | 1Z0-148 4+ 2+
4. 1Z0-148/1Z0-144: Linguagem PL/SQL 38+ 4+
5. Oracle Database 12c Advanced PL/SQL (1Z0-148) | 2020 Exam 1868+ 4+

1. The Complete PL/SQL Bootcamp : “Beginner to Advanced PL/SQL” โดย “Oracle Master Training • 80,000+ Students Worldwide, Code Star Academy” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

A Full-Real Guide to Make You a Job-Ready PL/SQL Developer &Also covers “Oracle 1Z0-144 and 1Z0-149” PL SQL Exam Topics!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 20810+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4005+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Oracle Database: Advanced PL/SQL(1Z0-148) Certification Test โดย MMD Trainings หลักสูตร Udemy

Oracle Database: Advanced PL/SQL(1Z0-148) Certification Practice Test

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 36+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 6+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Oracle Database: Advanced PL/SQL | 1Z0-148 โดย IT HELP หลักสูตร Udemy

Pass Oracle Database PL/SQL Developer Certified Professional Exam on the first Attempt. 100% guarantee.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. 1Z0-148/1Z0-144: Linguagem PL/SQL โดย Karol sardo หลักสูตร Udemy

Curso preparatório para as certificações 1Z0-148/1Z0-144

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 38+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Oracle Database 12c Advanced PL/SQL (1Z0-148) | 2020 Exam โดย Duxter IT Study Materials หลักสูตร Udemy

Conozca las preguntas relacionadas al examen OCP 1Z0-148 Oracle Database 12c Advanced PL/SQL y obtenga su certificacion

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1868+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก