5 หลักสูตร OTRS การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 5 หลักสูตร OTRS การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

5 หลักสูตร OTRS การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. OTRS 6 – Monte uma central de serviços de TI ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   1193+ 286+
2. INSTALAR Y ADMINISTRAR ((OTRS)) Community Edition DESDE CERO 179+ 73+
3. Instalación y configuración ((OTRS)) Community Edition 302+ 51+
4. Personalizando ((OTRS)) Community Edition 134+ 37+
5. Aprenda tudo sobre ((OTRS)) Community E. Fácil e atualizado! 91+ 25+

1. OTRS 6 – Monte uma central de serviços de TI โดย “FAME Treinamentos, Alexandre Muzzio de P. Neto” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Implemente um ServiceDesk com OTRS na sua empresa e atenda os chamados dos seus clientes utilizando as melhores práticas

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1193+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 286+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. INSTALAR Y ADMINISTRAR ((OTRS)) Community Edition DESDE CERO โดย Edmundo Ayala หลักสูตร Udemy

El mejor curso para aprender a instalar y administrar una MESA DE AYUDA HELPDESK con ((OTRS)) Community Edition

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 179+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 73+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Instalación y configuración ((OTRS)) Community Edition โดย Juan José Pérez Figuereo หลักสูตร Udemy

“Instalación y Configuración de una Mesa de Ayuda, (Installing and configuring ((OTRS)) Community Edition”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 302+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 51+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Personalizando ((OTRS)) Community Edition โดย Juan José Pérez Figuereo หลักสูตร Udemy

Aprende a personalizar ((OTRS)) Community Edition

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 134+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 37+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Aprenda tudo sobre ((OTRS)) Community E. Fácil e atualizado! โดย Vitor Mazuco หลักสูตร Udemy

Aprenda sobre o melhor sistema de gestão de serviços open-source do mundo com ((OTRS)) Community Edition!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 91+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 25+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก