10 หลักสูตร PRINCE2 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร PRINCE2 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร PRINCE2 การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

1. Intro to Project Management with PRINCE2 and PRINCE2 Agile โดย “Jason Dion • 275,000+ Students Worldwide, Dion Training Solutions • ATO for ITIL & PRINCE2” หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Learn about project management, waterfall methodology, Agile, Scrum, Kanban, and Lean Startup with the PRINCE2 framework”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 12174+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 921+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. PRINCE2 Foundation Practice Certification Exams (6 Exams) โดย “Jason Dion • 275,000+ Students Worldwide, Dion Training Solutions • ATO for ITIL & PRINCE2” หลักสูตร Udemy

6 Full-length PRINCE2 Foundation Practice Tests *** 60 Questions Each & 360 Questions Total (With feedback per question)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 7479+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 742+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. PRINCE2 Agile® Foundation Practice Exams (4 Exams) โดย Sammy The Teacher หลักสูตร Udemy

4 Full length practice tests help you PASS – 50 Questions Each – Total 200 Questions

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 157+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 38+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. PRINCE2® 2017 Foundation Practice Tests (6 exams) โดย Sammy The Teacher หลักสูตร Udemy

6 Full length exams that can help you PASS the PRINCE2 Foundation exam

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 104+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 29+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. PRINCE2 Foundation Practice Tests โดย 4P Advisory Services หลักสูตร Udemy

Get PRINCE2 Foundation Examination Practice Test

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 85+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 14+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. PRINCE2 Agile Foundation Practitioner Practice Test 300+ Qs โดย Donald Lim หลักสูตร Udemy

Pass the PRINCE2 Foundation Exam with 5 Practise Test and 60 Questions Per Set. Clear PRINCE2 Exam in First Try.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 64+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 9+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. PRojects IN Controlled Environments 2 Practitioner Exams โดย Joanna Hayes หลักสูตร Udemy

Pass the certification on the first attempt – 190 questions – Practice exams

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 63+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 9+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Prince2 Agile Foundation Question & Answers and Explanations โดย 4P Advisory Services หลักสูตร Udemy

“This course helps you prepare for the Agile Foundation exam, after you have completed your Accredited Training with an A”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 39+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 7+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. PRINCE2® Project Management – Practitioner -Exam Preparation โดย SkillSolve Training หลักสูตร Udemy

“Pass with Confidence, Extracts from an Accredited Course, Helps you get qualified and become immediately productive.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 50+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 7+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. PRINCE2 6th Edition Foundation Practice Certification Exam โดย Ibrahim Hossain หลักสูตร Udemy

“360 Questions, 6 Full-length PRINCE2 Foundation Practice Tests, update on Jan 2021”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 80+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633