10 หลักสูตร Protheus การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Protheus การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Protheus การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Protheus 12 – Arquitetura e instalação na prática ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   2391+ 978+
2. Protheus – Configurador na prática 707+ 236+
3. Protheus – Treinamento APSDU 677+ 224+
4. Aprenda ERP TOTVS Protheus na prática – Financeiro 679+ 205+
5. Aprenda ERP TOTVS Protheus na prática – Estoque/ Custos 488+ 134+
6. Aprenda ERP TOTVS Protheus na prática – Compras 351+ 93+
7. Estoque Sem Complicação 1.0 289+ 91+
8. Arquitetura e instalação TOTVS Protheus 12 137+ 81+
9. Aprenda ERP TOTVS Protheus na Prática – Faturamento 314+ 80+
10. Protheus Por Dentro 1.0 – Configurador 216+ 68+

1. Protheus 12 – Arquitetura e instalação na prática โดย RCTI Treinamentos หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Aprenda do zero toda a arquitetura e instalação de um dos sistemas ERP mais utilizados pelas empresas.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2391+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 978+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Protheus – Configurador na prática โดย RCTI Treinamentos หลักสูตร Udemy

Aprenda a customizar e administrar o sistema com as principais funcionalidades e na prática.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 707+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 236+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Protheus – Treinamento APSDU โดย RCTI Treinamentos หลักสูตร Udemy

Aprenda a utilizar a poderosa ferramenta APSDU no Protheus.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 677+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 224+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Aprenda ERP TOTVS Protheus na prática – Financeiro โดย Daniela Nascimento หลักสูตร Udemy

Módulo Financeiro Microsiga Protheus

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 679+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 205+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Aprenda ERP TOTVS Protheus na prática – Estoque/ Custos โดย Daniela Nascimento หลักสูตร Udemy

Módulo Estoque/ Custos Microsiga Protheus

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 488+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 134+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Aprenda ERP TOTVS Protheus na prática – Compras โดย Daniela Nascimento หลักสูตร Udemy

Módulo Compras Microsiga Protheus

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 351+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 93+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Estoque Sem Complicação 1.0 โดย Rogerio Candisani หลักสูตร Udemy

Aprenda Gestão e Planejamento de Estoque/Custos do Sistema Protheus de Forma Simples e Prática

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 289+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 91+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Arquitetura e instalação TOTVS Protheus 12 โดย User Function Treinamentos หลักสูตร Udemy

Curso composto pelos cursos de: Arquitetura Protheus 12 e Instalação básica Protheus 12

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 137+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 81+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Aprenda ERP TOTVS Protheus na Prática – Faturamento โดย Daniela Nascimento หลักสูตร Udemy

Microsiga Protheus Módulo Faturamento

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 314+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 80+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Protheus Por Dentro 1.0 – Configurador โดย Rogerio Candisani หลักสูตร Udemy

SIGACFG e APSDU na Prática

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 216+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 68+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก