10 หลักสูตร การจัดการคุณภาพ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร การจัดการคุณภาพ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร การจัดการคุณภาพ การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. ISO 9001:2015 Quality Management System Auditor Course ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   10274+ 3569+
2. Quality Management for Business Excellence 13636+ 1558+
3. Root Cause Analysis and the 8D Corrective Action Process 3618+ 961+
4. Certified Quality Engineer Training 3236+ 872+
5. An Introduction to Reliability Engineering 2218+ 672+
6. Quality Management Systems:Management and Control of Quality 4374+ 668+
7. Kaizen Practitioner Masterclass for Quality Management. 2241+ 340+
8. Process Validation (101) in ISO 9001/Quality/Risk Management 1001+ 306+
9. ISO9001 Quality Management System 1673+ 233+
10. SAP Quality Management – SAP QM – Training Course 939+ 193+

1. ISO 9001:2015 Quality Management System Auditor Course โดย Cristian Vlad Lupa หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

How to audit or implement a Quality Management System as per ISO 9001:2015

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10274+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3569+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Quality Management for Business Excellence โดย Sandeep Kumar ­ หลักสูตร Udemy

2nd Edition • Lead Quality Management in the Organization • Transform the Organization to Become the Best-in-Class

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13636+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1558+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Root Cause Analysis and the 8D Corrective Action Process โดย Ray Harkins หลักสูตร Udemy

A Comprehensive Approach to Problem Solving

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3618+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 961+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. Certified Quality Engineer Training โดย Sandeep Kumar ­ หลักสูตร Udemy

Master the Quality Engineering Concepts – Comprehensive ASQ® Certified Quality Engineer (CQE) Exam Preparation Course

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 3236+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 872+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. An Introduction to Reliability Engineering โดย Ray Harkins หลักสูตร Udemy

A Study of Why Things Fail and How to Measure and Improve their Useful Life

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2218+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 672+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Quality Management Systems:Management and Control of Quality โดย Operational Excellence Training หลักสูตร Udemy

“Learn to Build, Implement, and Sustain a Performance Excellence Culture into Your Organisation”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4374+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 668+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Kaizen Practitioner Masterclass for Quality Management. โดย Suhas Dakhole หลักสูตร Udemy

Structured Approach to identify and Eliminate waste in Business for Continuous Improvement & Quality Management.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2241+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 340+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Process Validation (101) in ISO 9001/Quality/Risk Management โดย Marco CATANOSSI หลักสูตร Udemy

“Become Expert in Process Validation techniques for quality & risk management, process control, six sigma, ISO 9001, etc.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1001+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 306+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. ISO9001 Quality Management System โดย Marc Thomas หลักสูตร Udemy

Learn why your business should be using Quality Management TODAY and create your own QMS (Quality Management System)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1673+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 233+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. SAP Quality Management – SAP QM – Training Course โดย SAP Aid inc หลักสูตร Udemy

Complete Guide to the SAP Quality Management course. We will discuss all aspects of Quality Management Consultancy

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 939+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 193+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633