10 หลักสูตร Salesforce Certified Platform Developer I การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร Salesforce Certified Platform Developer I การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร Salesforce Certified Platform Developer I การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. Complete Salesforce Certified Platform Developer I Course ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   15377+ 3044+
2. Salesforce Certified Platform Developer I 13271+ 2526+
3. Salesforce Certified Platform Developer 1 Exam Questions 327+ 44+
4. SalesForce Platform Developer I (PDI) Practice Test 459+ 16+
5. Salesforce Certified Developer Practice Test- 1 136+ 15+
6. Salesforce Certified Platform Developer I Practice Exams 41+ 5+
7. Salesforce Certified Platform Developer I -Winter ’21 148+ 4+
8. Salesforce Application Architect – Platform Developer I 10+ 1+
9. Salesforce Certified Platform Developer Certificate Tests 1980+ 1+
10. Salesforce PD 1 13+ 1+

1. Complete Salesforce Certified Platform Developer I Course โดย Walid El Horr หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

Learn and get your Developer I Certification! 100% aligned with the official exam Study Guide of the Winter 20 release!

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 15377+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 3044+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. Salesforce Certified Platform Developer I โดย Deepika Khanna หลักสูตร Udemy

“Pass your Platform Developer 1 certification exam with this course.Learn Apex, Visualforce and Salesforce Development”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13271+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2526+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. Salesforce Certified Platform Developer 1 Exam Questions โดย Deepika Khanna หลักสูตร Udemy

Pass your Platform Developer 1 Exam in first attempt

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 327+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 44+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. SalesForce Platform Developer I (PDI) Practice Test โดย MMD Trainings หลักสูตร Udemy

Exam questions similar to Sales Force Platform Developer I (PDI) Certification 360 new set of questions.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 459+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 16+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. Salesforce Certified Developer Practice Test- 1 โดย Vicky Rajagopal หลักสูตร Udemy

Salesforce Certified Developer Certification Exam Practice Paper – Part -1

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 136+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 15+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Salesforce Certified Platform Developer I Practice Exams โดย Jeanette Kepford หลักสูตร Udemy

“These practice exams are intended for individuals who have knowledge, skills, and experience with Force platform.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 41+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 5+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Salesforce Certified Platform Developer I -Winter ’21 โดย Bangarunaidu Raghumanda หลักสูตร Udemy

Want to pass Salesforce Certified Platform Developer I exam with 90% score? including a mock test? Do this course !

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 148+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Salesforce Application Architect – Platform Developer I โดย Komal Tiwari หลักสูตร Udemy

SALESFORCE APPLICATION ARCHITECT – PLATFORM DEVELOPER I – Certification Practice Set only

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 10+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Salesforce Certified Platform Developer Certificate Tests โดย Midani Jakhlouti หลักสูตร Udemy

practice Tests for Salesforce Certified Platform Developer

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1980+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Salesforce PD 1 โดย CertSquad Academy หลักสูตร Udemy

4 Realistic practice tests : 240 Qs to get your Salesforce PD I certified on your Ist attempt

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 13+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 1+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633